Bodemdaling

Sommige gebieden van Flevoland hebben te kampen met bodemdaling. Dat is ook het geval ten zuidwesten van Emmeloord. Uiteraard heeft dat nu en op termijn gevolgen voor de boeren in het gebied. Gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelen samen met agrariƫrs een plan van aanpak voor het probleem.

Afbouwtraject en inventies

Waterschap heeft de afgelopen tijd geĆÆnventariseerd welke vragen er leven en met welke problemen de boeren te maken hebben. Denk aan: de locatie van duikers, de mogelijkheden van het Waterschap om het waterpeil onder controle te houden, hoe een afbouwtraject eruit zou kunnen zien en welke interventies boeren in het gebied moeten doen om zo lang mogelijk te kunnen blijven telen. Op 3 juli is er een informatieavond waar de inventarisatie gepresenteerd wordt aan de betrokkenen. Kennisdeling is in deze fase erg belangrijk en Waterschap hoopt dan ook op grote belangstelling van de boeren in het gebied.

Natuurlijk is LTO Noordoostpolder betrokken bij dit overleg en neemt deel aan de klankbordgroep. Ondernemers kunnen bij LTO terecht voor vragen en zorgen. We houden u via de website op de hoogte van dit traject.