Noordoostpolder

 
Welkom op de webpagina van LTO Noord afdeling Noordoostpolder. Onze afdeling is de belangenbehartiger voor boeren, tuinders en andere ondernemers in het landelijk gebied. We doen ons werk onder meer door het onderhouden van nauwe contacten én in overleg met de gemeente, haar inwoners, waterschap en provincie.
 
Wij vragen aandacht voor de belangen, knelpunten en ideeën van onze leden. Dat vanuit onze overtuiging dat boeren en tuinders alleen zo op een duurzame wijze hun bijdrage kunnen leveren aan onze voeding, onze economie en het welzijn van velen. 
Het bestuur van de LTO Noord afdeling vormt een afspiegeling van haar leden en werkt samen met die leden aan het ondernemerschap van vandaag en rel="noopener noreferrer" morgen.

Download hier de kavelkaart 2017

Persoon man

Marien Verhage

Vice-voorzitter

Bestuur LTO Noord Noordoostpolder

Sluit je aan bij ons netwerk en word nu lid