Contact

LTO Noord afdeling Noordoostpolder

info@noordoostpolder.ltonoord.nl

LTO Noord kantoor Zwolle
Zwartewaterallee 14
8031 DX  Zwolle
Postbus 240
8000 AE  Zwolle
T 088 - 888 66 66

LTO Noord Informatiecentrum

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over belangenbehartiging of een adviesvraag? Neemt u dan contact op met de medewerkers van het Informatiecentrum:

Website: www.ltonoord.nl/informatiecentrum
E-mail: info@noordoostpolder.ltonoord.nl
Tel.: 088 - 888 66 66 - kies 2

Lidmaatschap

Heeft u vragen over uw lidmaatschap, de contributie of wilt u een wijziging in uw lidgegevens doorgeven? Dan kunt u terecht bij de medewerkers van het Relatiebeheerteam:

Website: www.ltonoord.nl/lidmaatschap
E-mail: relatiebeheer@ltonoord.nl
Tel.: 088 - 888 66 66 - kies 1