Wester Noordoostpolder

Toekomstvisie

2019 stond in het teken van de vorming nieuwe visie voor LTO Noord-afdeling Noordoostpolder (NOP). In het kader daarvan hield de afdeling in juli twee bijeenkomsten, zodat leden via deze weg input konden leveren.

De ledenavonden in Bant en Nagele stonden beide in het teken van de toekomstvisie. In totaal kwamen zo’n zestig leden op de avonden af. Allen dachten actief mee over de nieuwe visie van de afdeling.‘De discussie werd onder leiding van projectadviseur Caroline Schakel van LTO Noord aangegaan’, vertelt Joost Lumens, voorzitter van LTO NOP. ‘Met name de toekomst van de Noordoostpolder, de toekomst van de agrarische sector in dit gebied en de rol van de afdeling hierin stonden centraal.’

Er werd ook veel aandacht besteed aan de thema’s Bodem en Water, Ruimtelijke Ordening, Duurzame Energie, Natuur en Landschap, Infrastructuur en Pacht. Aan de hand van 43 kernwaarden werden de tien belangrijkste vastgesteld. Daarbij stonden de waarden kwaliteit, pacht, duurzaamheid en bodem bovenaan op de lijst. ‘Deze tien kernwaarden waren vervolgens leidend in de discussie, zodat we als afdeling konden achterhalen wat er op die thema’s moet gebeuren’, vertelt de voorzitter.

>> Download hier de nieuwe visie 2020 - 2030