Trekkerbumper

Verkeersveiligheid

In het voor- en najaar neemt het landbouwverkeer op de weg toe. We zijn gezamenlijke weggebruikers en houden zo veel mogelijk rekening met elkaar. Heeft u goede ideeën om de situatie op de weg nóg beter te maken of aan te passen. Stuur ons een berichtje. LTO Noordoostpolder gaat voor zo veilig mogelijk #samenonderweg. 

Mail ons: info@noordoostpolder.ltonoord.nl