Ondertekening_netwerk_energieneutraal

Duurzame energie

Energieneutraal in 2030, dat is de ambitieuze koers van de Gemeente Noordoostpolder. Er wordt dan net zoveel energie geproduceerd als verbruikt in het gebied. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het windpark, maar daarmee redt de gemeente het niet. Daarom zijn verschillende organisaties in de Noordoostpolder gemobiliseerd om met de gemeente mee te denken en samen tot een werkbare voorbereiding, afstemming en strategie te komen om het doel daadwerkelijk te realiseren. Focus hierbij is het thema schone energie.

Werkgroep, denkt u mee?

LTO Noord, afdeling Noordoostpolder is hierin voor de gemeente onmisbaar. Als sterk agrarisch gebied ligt er een belangrijke rol op de erven van de ondernemers. Hoe die rol eruit gaat zien is nu nog moeilijk te zeggen. De gemeente noemt tot nu toe een aantal voorbeelden, denk aan het vervangen van fossiele energie, energiebesparing door gedragsverandering en het verbinden van huidige initiatieven. Hier gaan we allemaal het nodige van merken. Daarom wil LTO Noordoostpolder een werkgroep in het leven roepen die deze ontwikkelingen gaat volgen en waar nodig een bijdrage levert. U bent van harte welkom aan te schuiven.