Erfemissie? Natuurlijk niet!

De Toolbox Emissiebeperking bevat 18 verschillende informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

>> download hier het kennisboekje

Actie nodig voor waterkwaliteit en middelbehoud

Een van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de handen ineen geslagen. Zij hebben deze Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen.

Kijk rel="noopener noreferrer" op de website voor meer informatie