gem. nop

Omgevingsplan

De nieuwe omgevingswet regelt alle activiteiten die burgers, bedrijven en anderen willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Denk aan bouwen van een schuur, plaatsen van een mestvergister of het instaleren van zonnepanelen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. De rijksoverheid schept de kaders, de gemeente geeft invulling. Natuurlijk is LTO Noord afdeling Noordoostpolder nauw betrokken bij die invulling. Als klankbord voor de gemeente geeft de afdeling gevraagd én ongevraagd advies.

Nieuw veegplan

Een van de gevolgen van de omgevingswet is het veegplan, deze wet gaat ervoor zorgen dat het eenvoudiger en goedkoper wordt voor ondernemers om een wijziging aan te vragen. Verschillende initiatieven, zoals een functiewijziging van agrarische grond naar woonbestemming of huisvesting voor buitenlandse werknemers wijzigen naar agrarische bestemming wordt in een veegplan ‘samengeveegd’. Omdat meerdere plannen op deze manier gebundeld worden zijn de kosten lager.

Tjarko Edzes heeft dit onderwerp in zijn bestuurlijke portefeuille voor de afdeling Noordoostpolder. Wilt u meer weten, stuur ons een mailtje: info@noordoostpolder.ltonoord.nl