Eenduidig huisvestingsbeleid arbeidsmigrant

  • West-Friesland

De zeven gemeenten in West-Friesland bereiden een gezamenlijk beleid voor om arbeidsmigranten te huisvesten. Het onderwerp komt op 15 februari aan de orde tijdens een regionale radenbijeenkomst in het Oorlogsmuseum in Medemblik.

vollegrondsgroenteteelt-103

Basis voor de aanpak van gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec zijn de uitkomsten van een economisch onderzoek door Decisio. Dat bureau becijfert dat er in 2030 zo’n twaalfduizend arbeidsmigranten in de regio actief zijn. Dit komt neer op een jaarlijkse groei van gemiddeld zo’n 5 procent.

Het merendeel van de arbeidsmigranten in West-Friesland werkt in de agrarische sector. Iets meer dan de helft verblijft meer dan een jaar in de regio. Eerder onderzoek uit 2021 naar geschikte locaties voor de huisvesting van de werknemers heeft negentien ‘voorkeurzoekgebieden’ opgeleverd in de Kop van Noord-Holland.

Vreemd

Voorzitter Trude Buysman van LTO Noord-afdeling West-Friesland vindt het vreemd dat de landbouw niet meer bij de beleidsvorming is betrokken. ‘Uiteindelijk gaat het onze sector nog het meeste aan’, zegt zij. 

Wel is ze blij dat er een gemeenschappelijk beleid komt. ‘Juist de verschillen tussen de gemeenten zorgen voor onduidelijkheid en ook een oneerlijke concurrentiepositie van de agrarische bedrijven’, stelt Buysman. 

Nu nog worden veel tijdelijke werknemers ondergebracht in eengezinswoningen in de dorpen. Dat staat huisvesting van de plaatselijke bewoners in de weg, weet Buysman. ‘Maar grootschalige locaties zijn lastig te realiseren.’

LTO Noord zou graag zien dat er ook mogelijkheden blijven om arbeidsmigranten bij de agrarische bedrijven te huisvesten. ‘Daarmee wordt het aantal verkeersbewegingen beperkt en kunnen de ondernemers beter toezicht houden’, weet de voorzitter van LTO Noord-afdeling West-Friesland.

Ander voordeel van huisvesting bij bedrijven is dat de woonkosten voor de werknemers relatief laag blijven, stelt Buysman.

Geen verdienmodel

‘Voor de agrariërs is het geen verdienmodel’, geeft de LTO Noord-bestuurder aan. ‘Ze willen de mensen goed en betaalbaar onderdak bieden. Arbeidsmigranten kunnen vaak bij verschillende bedrijven terecht en kiezen dan toch meestal voor de plek waar ze de beste arbeidsvoorwaarden hebben. Huisvesting is dan een belangrijke graadmeter.’

Bron:

Nieuwe Oogst