Verkeersmaatregelen worden geschrapt na kritiek LTO Noord

  • Zuidelijk Flevoland
  • Gooi, Vecht en Amstelstreek
  • Flevoland

In januari uitte LTO Noord Zuidelijk Flevoland kritiek op het verkeersbesluit van gemeente Blaricum rondom ‘Deltazijde Blaricum'. Met succes, het college heeft besloten om de geslotenverklaring in de nachtelijke uren te schrappen. LTO Noord Zuidelijk Flevoland is tevreden met het resultaat.

16B5839

In januari maakte LTO Noord Zuidelijk Flevoland bezwaar tegen het verkeersbesluit van gemeente Blaricum rondom ‘Deltazijde Blaricum'. De maatregelen, genomen door het College, zouden aanzienlijke gevolgen voor boeren en ondernemers hebben, die de Stichtseweg gebruiken voor hun dagelijkse landbouwactiviteiten.

Na zorgvuldige overweging heeft het college van gemeente Blaricum besloten om de geslotenverklaring in de nachtelijke uren te schrappen, wat een positief resultaat oplevert voor agrariërs in de omgeving. Uit de binnengekomen bezwaren was namelijk gebleken dat deze maatregel nadelige gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van een groot aantal agrariërs en loonwerkers. Bovendien ontbreekt er een alternatieve route naar Flevoland voor landbouwvoertuigen, wat de urgentie van dit besluit benadrukt.

LTO Noord Zuidelijk Flevoland, initiatiefnemer van het bezwaar, is tevreden met het behaalde resultaat. Het toont het belang aan van een luisterend oor voor alle belanghebbenden en benadrukt de inzet van het college voor een evenwichtig verkeersbeleid.