Schade stuiten PAS-uitspraak en verlenging verjaringstermijn

  • Stikstof
  • Natuur, Klimaat en Energie

Onlangs adviseerde LTO PAS-melders en ondernemers die tijdens de PAS-periode een meldingsvrije activiteit zijn opgestart, en die kunnen aantonen dat zij door het vallen van de PAS (juridische) schade ondervinden, om hun schade te stuiten en daarmee de verjaringstermijn van de schadeclaim te onderbreken.

veehouder-van-diest-4

Je leest hier meer over het advies

Binnenkort is het namelijk vijf jaar geleden dat de PAS is onderuitgegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State. Op 26 april heeft minister van de Wal laten weten dat de schade óók de komende vijf jaar nog geclaimd kan gaan worden. Om geen enkel risico te lopen adviseert LTO ondernemers om zekerheidshalve altijd een stuitingsbrief te sturen.

De verlenging van de verjaringstermijn waar de minister over sprak geldt alleen voor PAS-melders en meldingsvrije activiteiten (toename < dan 0,05 mol/ha/jaar) die op grond van bepaalde voorwaarden hun schade via het schadeloket kunnen indienen. Ons algemeen advies is daarom om altijd een stuitingsbrief te sturen, zodat geen risico wordt gelopen dat later blijkt dat de verlenging van de verjaringstermijn niet op bepaalde situaties van toepassing is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij het verificatieproces er nog veel PAS-melders afvallen, die hier in veel gevallen daar nog niet van op de hoogte zijn gesteld.

Voorbeeldbrieven

Brieven moet aangetekend verstuurd worden, en voor 29 mei 2024 binnen zijn bij het Ministerie van LNV. Let er op dat de brief wordt ondertekend door degene die melding heeft gedaan of geconcludeerd heeft dat de vergunningaanvraag niet nodig was. Is het bedrijf intussen overgenomen dan is het verstandig dat beide partijen tekenen.

Met de voorbeeldbrieven voor PAS-melders en voor meldingsvrije activiteiten kunt u de schade stuiten. De derde voorbeeldbrief ‘Overig’ is bedoeld voor bedrijven die geen officiële PAS-melder zijn of geen meldingsvrije activiteit in de periode 2015-2019 zijn gestart, maar die wel vinden dat ze door de PAS-uitspraak in een illegale situatie terecht zijn gekomen. Zoals de bedrijven die door het hanteren van een nieuwe referentiedatum in de PAS (2012-2014) hebben geconcludeerd dat er geen Wnb-vergunning of melding vereist was.

Bron:

LTO Nederland