Stikstof

Om een stikstofoverschot te voorkomen werd de PAS ingericht. De RvS heeft geoordeeld dat de PAS niet langer toegepast mag worden. Wij zetten erop in dat er per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw gevonden moet worden.

Over dit dossier

De landbouw stoot stikstof uit, vooral in de vorm van ammoniak. Stikstof is bovendien een bouwsteen voor de groei van planten. Een te veel aan stikstof is schadelijk voor bepaalde plantensoorten die juist voedselarme omstandigheden nodig hebben. Wij vinden dat er per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw moet worden gevonden
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht, een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Toch is er in veel Natura2000-gebieden een stikstofoverschot. 

Stikstofwet

Omdat een deel van de totale stikstofneerslag uit de landbouw komt, werkt het kabinet aan maatregelen om de stikstofneerslag die de sector veroorzaakt, te verminderen. Voor ons is er maar één route naar een eerlijk, effectief stikstofbeleid: legaliseren, registreren en reduceren. In ons stikstof dashboard lees je een overzicht van bereikte resultaten en zaken die nog moeten veranderen, waarvoor we ons zowel landelijk als regionaal inzetten. 

Gebiedsgerichte aanpak (GGA)

De provincies zijn verantwoordelijk voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof. De kern van de GGA is dat de stikstofbelasting moet dalen, natuur moet worden versterkt en economische sectoren zich weer moeten kunnen ontwikkelen.  Wij nemen aan alle GGA's deel. De eerste stap van de GGA is dat er een goede analyse van het gebied moet komen. Hoe zit de landbouw in elkaar en wat heeft deze sector nodig om voldoende perspectief te houden. De landbouw gaat alleen maatregelen nemen om stikstof te reduceren als daar ontwikkelruimte tegenover staat.  

Onze eigen projecten

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Hoe haalbaar is dat in de praktijk? In ons project Netwerk Praktijkbedrijven gaan 115 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag.  

Want een gezonde lucht is goed voor ons allemaal. 

Veelgestelde vragen

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.

Ook interessant voor jou

Lees en bekijk hier welke onderwerpen en berichten ook voor jou interessant zijn.