Droogte update 2023

  • Droogte
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

De weersomstandigheden zijn iets beter. Lokaal is de broodnodige neerslag gevallen. De gewassen zijn wat opgefrist, maar zorgen blijven.

suikerbieten-12

Regio West

Door lange, warme en droge periodes en weinig neerslag hebben we vaker te maken met zout water (verzilting). Op dit moment zien we dat de Hollandse IJssel en de Gouwe (regio Gouda en Boskoop) licht verzilt zijn (tot ca 200 mg/l). Rijnland neemt daarom een aanvullende maatregel door de inlaten vanuit de Gouwe dicht te laten. De verwachting is dat de zoutconcentratie op de Gouwe en de Hollandse IJssel in de loop van volgende week weer normaal is (onder de 150 mg/l).Ondanks de maatregelen kan het zijn dat in de polders de zoutconcentratie in het water tijdelijk iets stijgt. Daarom adviseren we kwekers om de komende dagen de zoutconcentratie voor de beregening goed in de gaten te houden.

Hoogheemraadschap van Rijnland nodigt ons uit voor een denktank landbouw. De bedoeling van deze denktanks is om de sector te informeren over de actuele situatie, mogelijke scenario’s en maatregelen. Daarnaast is het doel om de sector de mogelijkheid te bieden inhoudelijk te reflecteren en suggesties en zorgen te delen. De denktank landbouw vindt plaats op maandag 10 juli tussen 15.30 en 17.00 uur op het hoofdkantoor van Rijnland (Archimedesweg 1 in Leiden).  

Regio Noord

Door de recente omslag naar meer regenachtig weer is een beetje verlichting gekomen. Het neerslagtekort vlakt iets af. Ondanks de neerslag wordt er ook beregend om toch zoveel mogelijk te profiteren van de neerslag die valt (droge grond neemt namelijk nauwelijks vocht op). Lokaal zijn er grote verschillen in de hoeveelheid neerslag die is gevallen. Aardappelen staan er op de zwaardere gronden slecht voor (6 juli), hopelijk komt het water op tijd zodat ze nog bijtrekken. Granen en mais staan er in het algemeen goed voor. Bieten en uien sterk wisselend. Grasland moet nog wel herstellen.

Regio Oost

Het is al lange tijd erg droog. Na volgende week neemt de neerslagverwachting weer toe en tegelijk de onzekerheid ook. Mogelijk dat we volgende week weer hogere temperaturen krijgen, waardoor de verdamping ook weer wat toe zal nemen.

 

Kijk voor de droogtesituatie in Nederland op de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Wij adviseren je om nauw contact te houden met de gebiedsbeheerders. LTO Noord heeft continu contact met de waterschappen over de droogte in ons gebied. Mocht je als lid zorg- en/of knelpunten hebben met betrekking tot de waterverdeling, neem dan contact met ons op. Op deze pagina houden wij je op de hoogte over de laatste stand van zaken per gebied.

Regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland)

Regio Oost (Overijssel en Gelderland)

Regio Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)

Bij warm neemt het risico op hittestress bij dieren toe, ook bij het transport. We roepen je op om te anticiperen op de hogere temperaturen, gepaste maatregelen te nemen en alert te blijven op tekenen van hittestressWees alert op hittestress - LTO