Onderzoek naar voorkomen schimmel in bollenafval

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Bollenteelt

De Koninklijke Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) heeft onlangs een bijdrage ontvangen van het LTO Noord Innovatiefonds. Hiermee wordt in de praktijk gekeken naar verschillende manieren van opslag en verwerking van bollenafval. Met als doel de risico's van Aspergillus Fumigatus te beperken.

In de natuurlijke productiesystemen komen allerlei belangrijke en soms ook gevaarlijke micro-organismen voor. Een daarvan is Aspergiullus Fumigatus, een schimmel die onder andere in de bollenteelt voorkomt en schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Om dit te voorkomen worden gewasbeschermingsmiddelen die azolen bevatten gebruikt. Door resistentie ontwikkeling vormt de schimmel meer en meer een risico voor de volksgezondheid.  

‘Voor de sector is dit vraagstuk een serieus probleem waar actie op ondernomen moet worden. Het project toetst maatregelen, die telers kunnen nemen bij opslag en verwerking van bollenafval, om het probleem tegen te gaan. Wat werkt wel en wat werkt niet? Belangrijk om hier vanuit het LTO Noord Innovatiefonds aan bij te dragen.’ vertelt Frits Mandersloot, coördinator van het LTO Noord Innovatiefonds.

Uit de aanvraag van het KAVB 

Vanaf 1 maart 2021 zijn in de gebruiksvoorschriften van azolen-houdende-middelen die gebruikt worden in de bollenteelt een aantal voorschriften toegevoegd. Deze zijn erop gericht het ontstaan en de verspreiding van resistente Aspergillus Fumigatus te voorkomen.  Deze voorschriften richten zich op de opslag en verwerking van bloembollenafval. Er is nog onvoldoende (wetenschappelijke) onderbouwing of de nieuwe voorschriften effectief zijn en in de praktijk toegepast kunnen worden. Betrokken stakeholders KAVB, CTGB, NVWA en I&W hebben afgesproken dat de periode maart 2021- maart 2022 een overgangsjaar zal zijn waarin de nieuwe voorschriften op vrijwillige basis worden toegepast. Hierin doen wij nader onderzoek naar de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van de nieuwe voorschriften en andere binnen de sector gebruikte manieren van opslag en verwerking van bollenafval. 

Zelf een idee?

Kijk hier voor de criteria en hier voor de beoordelingsdata. Heb je vragen? Neem contact op met het LTO Noord Innovatiefonds via innovatiefonds@ltonoord.nl.