Verdienen met natuurinclusieve landbouw

  • LTO Noord Innovatiefonds
  • Gelderland
  • Natuur, Klimaat en Energie

Hoe kun je met natuurinclusieve landbouw een verdienmodel genereren naast de hoofdtak van jouw agrarische bedrijf? Dat is de vraag waar binnen het project ‘Verdienmodellen Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland’ een antwoord op wordt gezocht. Het LTO Noord Innovatiefonds levert een financiële bijdrage voor de uitwerking van dit project.

_16B9868

“Tegenwoordig is een verdienmodel puur uit het produceren van melk of vlees vaak onvoldoende om het bedrijf draaiende te houden. Terwijl op het gebied van biodiversiteit meer eisen worden gesteld en boeren hier extra tijd en geld instoppen, wordt hier niks aan verdiend. Binnen dit project wordt onderzocht hoe boeren beloond kunnen worden voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Een ingewikkeld vraagstuk dat verdere inzet op het vinden van oplossingen rechtvaardigt”, aldus Wilfred Siemes, projectleider bij het LTO Noord Innovatiefonds.

Uit de aanvraag van...

Eerder is het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland opgesteld. Binnen dit actieplan werken betrokken partners aan perspectief voor Natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen binnen dit actieplan richt zich op Verdienmodellen. In het project ‘Verdienmodellen Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland’ komen twee elementen die van belang zijn voor verdienmodellen aan de orde: meerwaarde voor duurzamere producten en beloning voor geleverde eco-diensten via een landschapsfonds. Daarnaast worden bedrijfseconomische resultaten van bedrijven die al natuurinclusief boeren in beeld gebracht. Resultaten van de pilot worden ingebracht in andere projecten binnen het Actieplan waarin met name communicatie en bredere toepassing centraal staan.

Zelf een idee?

Lever dan jouw aanvraag in voor vrijdag 18 maart 2022! Kijk hier voor de criteria of jouw idee kans maakt. Heb je vragen? Neem contact op met het LTO Noord Innovatiefonds via innovatiefonds@ltonoord.nl.