Hoe jij financiele tegemoetkoming kunt krijgen op graskruidenmengsels

  • Biodiversiteit

Een graskruidenmengsel versterkt het verdienmodel en draagt bij aan meer biodiversiteit. Voor LTO Nederland en Urgenda ontstond in 2020 een mooie aanleiding om samen te werken en agrarische ondernemers op een laagdrempelige manier te helpen met een fikse korting op graskruidenmengsels.

We spreken met Wilco Brouwer de Koning over de campagne ‘1001ha’, hij is naast melkveehouder en bestuurslid Vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland ook één van de initiatiefnemers van deze campagne.

Biodiversiteit en verdienmodel

“Als we een stap willen maken met ‘biodiversiteit’, dan moet je ook wat met het verdienmodel”, zegt Wilco. “Met het verdienmodel kun je drie kanten op: hogere opbrengsten, meer maatschappelijk draagvlak of lagere kosten. Met graskruidenmengsels verlaag je kosten en draag je bij aan maatschappelijk draagvlak.”

“Graskruidenmengsels zijn wel duurder dan reguliere grasmengsels, dus hoe zorgen we ervoor dat graskruidenmengsels een financieel aantrekkelijk alternatief worden? Zodoende ontstond vier jaar geleden het idee om iets te doen met de aanschafprijs van graskruidenmengsels.”

Samenwerking met Urgenda

“Toen Marjan Minnesma (Urgenda) een keer bij mij op het erf kwam heb ik het idee aan haar voorgelegd. Ze vond het een goed idee en wilde graag onderzoeken of LTO Nederland en Urgenda het samen konden oppakken. LTO Nederland en Urgenda hebben op dit vlak immers een gemeenschappelijk doel. En zo is de 1001ha-actie eigenlijk ontstaan.”

“Urgenda regelt de organisatie en fondsenwerving. LTO Nederland verzorgt de communicatie richting agrarische ondernemers, hierbij werken we samen met 7 zaadleveranciers.” 

LTO Noord is inmiddels ook aangehaakt en richt zich op fondsenwerving bij gemeenten en het activeren van leden.

“In het begin vonden we deze samenwerking best wel spannend, Urgenda en LTO Nederland hebben naast gemeenschappelijke belangen ook tegenstrijdige belangen. Ik heb toen wel wat gesprekken gehad met kritische leden”, aldus Wilco. “Eigenlijk is Urgenda één van de weinige NGO’s die zorgt dat het geld ook daadwerkelijk op het boerenerf terecht komt.”

Hoe werkt de actie

“Omdat het zaad destijds (vier jaar geleden) €300,- per ha kostte hebben wij voorgesteld om de helft te betalen. Deelnemers krijgen dus een vergoeding van €150,- per hectare, waarbij ze maximaal 3 hectares aan kunnen vragen”, zegt Wilco. “In sommige gemeenten is dit zelfs 6 hectare.”

“Of en hoeveel graskruidenmengsels jij kunt aanvragen is afhankelijk van de financiers, dit zijn hoofdzakelijk lokale en regionale overheden. Als ‘Provincie X’ of ‘Gemeente Y’ geld doneert, komen er voor de ondernemers in die provincie of gemeente een bepaalde hoeveelheid graskruidenmengsels omgerekend naar hectares beschikbaar die zij kunnen aanvragen.”  

Graskruidenmengsels aanvragen

Wil jij besparen op kunstmest, jouw grasland beter bestand maken tegen droogte en een bijdrage leveren aan biodiversiteit? Zijn graskruidenmengsels iets voor jou? Vraag dan tegen korting graskruidenmengsels aan via deze link.

Graskruidenmengsels moeten voldoen aan bepaalde kwaliteit

Over de graskruidenmengsels en zaadleveranciers zegt Wilco: “Voor ons is het niet alleen belangrijk dat zaadleveranciers zaad leveren, het moet ook voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo moet het percentage klavers en kruiden minimaal 35% zijn van het totale gewicht van het zaadmengsel. Alle leveranciers leveren begeleiding. Bij de ene is dat persoonlijk en bij de ander in de vorm van webinars en veldbezoeken. Ook leveren ze een gratis teelthandleiding.”

Alle mengsels zijn geschikt voor weiden en maaien, zijn zoveel mogelijk voorzien van de juiste NAK (en/of SKAL) certificaten en daarmee geschikt voor voederdoeleinden. Alle prijzen zijn inclusief gratis levering (binnen 1 week), webinars of persoonlijke begeleiding.

Boer aan het roer

“Voor agrarische ondernemers is dit een win-win situatie, ze worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met graskruidenmengsels en ze krijgen ook een mooie korting. LTO Nederland vindt het belangrijk dat de boer aan het roer staat en dat vinden LTO Noord en Urgenda ook.”

“Agrarische ondernemers moeten zelf beslissen of ze met graskruidenmengsels willen experimenteren of niet, we vinden het niet nodig om hiervoor allerlei controlemechanismen op te zetten. Agrarische ondernemers dragen immers de helft van de kosten. Via 1001ha helpen wij ondernemers met de opstartkosten en kennis, maar de ondernemer kent zijn/haar bedrijf het beste.”

“Alle agrarische ondernemers kunnen gebruik maken van deze actie, je hoeft niet per se een melkveehouder te zijn”, vult Wilco aan.

Bestellen

Bestellen werkt als volgt: ga naar de bestelpagina en vul daar jouw provincie en postcode in. Klik op de verschillende graskruidenmengsels voor meer informatie. Bij de bestelling, kun je ook aangeven of je een vermelding wilt op de kaart en welk webinar je wilt volgen. Na de bestelling ontvang je de teelthandleiding, factuur en meer informatie.

Campagne kruidenrijk grasland

Biodiversiteit is een breed begrip. Je kunt biodiversiteit op agrarische bedrijven op meerdere manieren realiseren. Denk aan: meer inzet van natuurlijke plaagbestrijding, weidevogelbeheer, agroforestry of kruidenrijk grasland. Voor kruidenrijk grasland start LTO Noord een campagne om melkveehouders die nog geen ervaring hebben met productief kruidenrijk grasland te inspireren en te laten ervaren om actief hiermee te beginnen. Hoe meer kruidenrijk grasland, hoe meer biodiversiteit voor ons allemaal. Lees hier meer over op onze campagnepagina kruidenrijk grasland.