Biodiversiteit

Met behulp van biodiversiteit bouwen aan een toekomstbestendige sector. We dragen bij aan het beschikbaar maken van (praktijk)kennis over biodivers(er) boeren. Wij informeren jou over de meerwaarde van biodiversiteit voor jouw bedrijfsvoering en hopen je daarmee te inspireren en activeren.

Met behulp van biodiversiteit bouwen aan een toekomstbestendige sector. We dragen bij aan het beschikbaar maken van (praktijk)kennis over biodivers(er) boeren. Wij informeren jou over de meerwaarde van biodiversiteit voor jouw bedrijfsvoering en hopen je daarmee te inspireren en activeren.

Over dit programma

Wij hechten veel waarde aan een toekomstbestendige sector, dat is goed voor ons allemaal. De mogelijkheden die je als agrarisch ondernemer hebt om je bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken zijn talrijk. Implementatie en/of het benutten van biodiversiteit in je bedrijfsvoering is één van die mogelijkheden.

Biodiversiteit is goed voor zowel de agrarische sector als natuur. Biodiversiteit en een gezond ecosysteem zorgen immers voor vruchtbare bodems, weerbare gewassen en gezonde dieren. Biodiversiteit draagt ook bij aan het plezier in het boer en tuinder zijn. Om het bedrijf gezond te houden kunnen wij, boeren en tuinders, biodiversiteit dus goed gebruiken. Wij gaan daarom voor je aan de slag om biodivers boeren mogelijk en financieel aantrekkelijk te maken.

Via ‘Programma Biodiversiteit’ werken we aan het beschikbaar maken van (praktijk)kennis over biodivers(er) boeren. Wij informeren jou over de meerwaarde van biodiversiteit voor jouw bedrijfsvoering en hopen je daarmee te inspireren en activeren. Wij vinden dat jij een goede boterham moet verdienen en gerespecteerd mag worden door burgers voor jouw goede inspanningen. Daarom lobbyen wij voor financiële erkenning voor biodivers boeren en faciliterende wet- en regelgeving.

Samen met agrarische ondernemers, overheden, burgers en natuurorganisaties werken we samen om biodiversiteitsdoelen te realiseren. We werken aan een mooi, leefbaar platteland en bouwen aan het maatschappelijk draagvlak van de sector, bijvoorbeeld binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Biodiversiteit niet gratis

Biodiversiteit versterkt de agrarische bedrijfsvoering, maar vraagt ook om een investering. Extensivering of het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen is beter voor de biodiversiteit, maar gaat ten koste van productie. Meer verschillende planten en dieren verwelkomen op agrarisch gebied is goed voor de biodiversiteit, maar soms zijn deze mooie bloemen en dieren schadelijk voor de landbouw.

Biodiversiteitsherstel in het agrarisch gebied is niet gratis. Daarom zoeken we samen naar oplossingen om meer biodiversiteit financieel haalbaar te maken, we zoeken met onze leden naar mogelijkheden om maatregelen te nemen die bijdragen aan goede bedrijfsvoering, een goed verdienmodel én biodiversiteit.

Campagne: 'Allemaal Kruidenrijk'

Sinds april 2023 zetten wij ons in voor meer kruidenrijk grasland in de vorm van de campagne: 'Allemaal Kruidenrijk'. Kruidenrijk grasland is grasland dat naast gras ook uit vlinderbloemigen en andere kruiden bestaat. Dit type grasland versterkt het verdienmodel en de biodiversiteit op een (melk)veebedrijf.

De campagne bestaat uit:

  • ontmoeting in de wei bij agrarische ondernemers die nu al kruidenrijk grasland toepassen
  • opzetten van een E-learning, o.a. gericht op het management van kruiden in je perceel
  • fondsenwerving voor 1001ha.nl
  • ervaringen verzamelen rondom de toepassingen van kruidenrijk grasland

Meer informatie over deze campagne vind je via deze link.

Onze inzet en behaalde resultaten

Lees hier de 'LTO Noord visie Biodiversiteit'
Lees hier onze toelichting op het programma 'Biodiversiteit'

 

 

Dit betekent het voor jou als deelnemer

Wij helpen leden met hun ambities op het gebied van biodiversiteit.

vollegrondsgroenteteelt-138

Dit betekent het voor de agrarische sector

‘Meer biodiversiteit’ draagt bij aan een toekomstbestendige agrarische sector in Nederland.

_16B9868

Dit betekent het voor de samenleving

Onze activiteiten dragen bij aan schoon water, gezond voedsel en een mooiere, meer biodiverse leefomgeving.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen wij allemaal, voor ons allemaal.

Gerben van Lenthe

Programmaregisseur Biodiversiteit en Projectadviseur