Miscanthus: een ideaal schuilgewas en prima stalstrooisel

  • Biodiversiteit
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Zuid-Holland
  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten

Miscanthus: het neemt heel veel CO2 op, het is een ideaal schuilgewas en je kunt het gebruiken als stalstrooisel. Het is een meerjarig gewas dat weinig input behoeft.

We spraken met Adjan Vos van boerderij de Vossenburg in Rhoon. De Vossenburg is hoofdzakelijk een akkerbouwbedrijf. Ook hebben ze 250 leghennen, een paardenpension en verkopen ze hun producten o.a. via korte ketens.

Miscanthus / Olifantsgras

Miscanthus giganteus of Olifantengras is een tropische grassoort. Het is een meerjarige teelt met veel toepassingen en heeft een productieve levensduur van vijftien tot twintig jaar. De vermeerdering gebeurt door ondergrondse wortels of rizomen.

“We zijn in 2013 begonnen met het verbouwen van Miscanthus”, zegt Adjan. “Miscanthus maakt efficiënt gebruik van regenwater en zonlicht, bemesten en gewasbescherming zijn niet nodig. Per ha neemt Olifantsgras vier keer zoveel CO2 op als een ha bomen.”

Teelt

Voor Miscanthus hoef je vrijwel geen gewasbescherming toe te passen, dit reduceert het gevaar voor uitspoeling. Vanwege de meerjarigheid van de teelt zijn operationele bewerkingen beperkt en de kosten laag.

Adjan zegt hierover: “In het eerste jaar is nog wel enige onkruidbestrijding nodig, daarna niet meer. Het gewas wordt dan zo hoog en dicht, dat andere planten geen kans meer hebben om de Miscanthus te verdringen. We gebruiken geen gewasbescherming, bemesting is ook niet nodig.”

“Oogsten doen we in het voorjaar, vlak voordat het gewas gaat uitlopen. Binnen een half jaar is het gewas weer op volle hoogte, zo’n 2 tot 3 meter. In de wintermaanden verdort het gras, waardoor je het vrijwel droog kunt oogsten. Klepelen, 2 dagen laten drogen, inrikken en persen in grote balen.”

Toepassingen

“In ruwe vorm kan Miscanthus dienen als stalstrooisel of kachelbrandstof, maar als je het bewerkt kun je er bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstof van maken. Wij gebruiken Miscanthus als bodembedekking in de stal bij de paarden en kippen, het neemt vocht goed op”, zegt Adjan.

Voordelen voor biodiversiteit

“Miscanthus is groot, compact en blijft ook in de winter staan, dit maakt het een ideaal schuilgewas voor veel diersoorten. Daarnaast is het niet nodig om tijdens de teeltperiode in de grond te ‘roeren’, wat ten goede komt aan de bodembiodiversiteit.”

Programma Biodiversiteit

Dit artikel is geschreven in het kader van het programma Biodiversiteit van LTO Noord. LTO Noord hecht veel waarde aan toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarbij ondernemerschap en verdienvermogen centraal staan. De implementatie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering is één van de vele manieren om bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Middels dit artikel willen wij informeren over (financiële) mogelijkheden van Miscanthus.