Smart Farming: risicobeperking, kostprijsreductie en meer productie op minder grond

  • Biodiversiteit
  • Met precisie naar meer biodiversiteit
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen

Risicobeperking, kostprijsreductie en meer productie met minder grond, met Smart Farming is heel veel mogelijk. Maar wat is Smart Farming? Welke technieken zitten erachter? Wat werkt wel en wat werkt (nog) niet? We spraken hierover met Gerben van Lenthe, projectadviseur bij LTO Noord.

geitenboerderij-58

Wat is Smart Farming

“Smart Farming, oftewel precisielandbouw, is slimmer boeren met behulp van technologie”, zegt Gerben. “Techniek ondersteunt bij de agrarische bedrijfsvoering, dit kan zowel in akkerbouw als veeteelt als in de kas. Het voordeel voor agrarische ondernemers is dat ze ondersteuning krijgen bij het nemen van beslissingen, keuzes worden meer gebaseerd op harde data.”

Gerben vervolgt: “Het draait vooral om risicobeperking, kostprijsreductie en meer productie op minder grond. Met behulp van slimme technieken kun je bijvoorbeeld dierziekten eerder opsporen of nauwkeuriger bemesten. Dat is goed voor ons allemaal.”

Voorbeelden van Smart Farming

“Een bekend voorbeeld is ‘gericht bemesten’, waarbij trekkers met behulp van GPS over het land rijden. De werktuigen weten dankzij speciale software precies waar en wanneer ze mest kunnen toedienen, dit werkt ook zo met zaaien of gewasbeschermingsmiddelen”, aldus Gerben.

“Ook kun je data verzamelen van de dieren in de stal, nooit eerder in de geschiedenis konden we een kip of varken zo nauwkeurig monitoren in de stal als nu. Er zijn al integrale managementsystemen te koop waardoor je ziektes vroegtijdig opspoort of middelen (waaronder antibiotica) reduceert.”

“Als akkerbouwer kun je met behulp van Smart Farming plantspecifiek doseren, ook dit reduceert jouw middelengebruik”, vervolgt Gerben. “Dankzij robotisering kunnen we 24-7 telen, geheel autonoom. Dankzij AI en Machine Learning weet de machine wat het moet doen en kan steeds meer bijleren om nieuwe situaties te herkennen en daarop te anticiperen.”

“De maatschappij vraagt deze oplossingen van onze sector en onze sector kan het leveren. Ook het onderwijs (van mbo tot universiteit) is betrokken bij Smart Farming, zo onderzoeken hogescholen het automatisch snoeien van perenbomen of het robotiseren van de oogst van broccoli. Smart Farming biedt kansen, het gebrek aan arbeid wordt namelijk steeds groter, zowel in de kas als bij vollegrondsgroente. Als Smart Farming van de grond komt is een grote efficiëntieslag mogelijk!”

Smart Farming en (meer) biodiversiteit

Over biodiversiteit zegt Gerben: “Smart Farming biedt een oplossing voor het biodiversiteitsvraagstuk. Met behulp van precisielandbouw is het waarschijnlijk mogelijk om jouw productie te concentreren op bijvoorbeeld 75% van jouw landbouwgrond, waarbij je de overige 25% primair kunt inzetten voor o.a. biodiversiteit. Dit onderzoeken we momenteel in het project ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’.”

“We testen o.a. met vaste rijpaden of een beweidingsonderzoek in productief kruidenrijk grasland. Doordat je gewasbeschermingsmiddelen reduceert of gerichter bemest, zijn er indirect ook voordelen voor de biodiversiteit.”

Woensdag 1 juni 2022 organiseren we een Open dag op Dairy Campus in Leeuwarden in het teken van precisielandbouw en biodiversiteit. Deelnemers aan de open dag hebben de gelegenheid om een informatieve kennisbeurs en velddemo’s te bezoeken.

Nog weinig technieken goed op elkaar afgestemd

Gerben benadrukt: “Smart Farming wordt momenteel gezien als een oplossing in de nabije toekomst voor maatschappelijke problemen, waaronder extreem weer, dierziekten, klimaatverandering of milieubelasting. Maar het feit dat de technieken los te koop zijn betekent niet dat deze ook direct en gemakkelijk toe te passen zijn voor agrarische ondernemers.”

“We moeten nog een paar obstakels overbruggen. Enerzijds is dat het standaardisatievraagstuk, oftewel standaardisatie in gegevensoverdracht tussen trekker, werktuigen, computer en terug. Anderzijds is er een vraagstuk met betrekking tot het ophalen, verwerken en ter beschikking stellen van data. Het is eigenlijk een reeks van losse instrumenten, die in een ideale situatie een goed werkend totaalpakket moeten vormen. Vanuit LTO Noord zetten wij ons hier voor in”, zegt Gerben.

Actuele projecten

“Momenteel is LTO Noord actief in een aantal projecten op het gebied van Smart Farming”, aldus Gerben. Denk hierbij aan ‘Digital Farming NHN’ en ‘PPS met Precisie naar meer biodiversiteit’.

PPS met Precisie naar meer Biodiversiteit

Gerben zegt: “Met deze PPS zoeken we specifiek naar technieken die ervoor zorgen dat je het ene gedeelte van je perceel kunt inrichten voor voedselvoorziening en het andere gedeelte voor biodiversiteit, algemene natuurdoelen of iets anders. We willen ‘en – en’ doen, ruimte voor voedsel en ruimte voor andere doeleinden. LTO Noord ondersteunt dit project.”

Greenport Noord-Holland Noord

In het project ‘Digital Farming NHN’ in Noord-Holland zit ook een indirecte link met biodiversiteit, het project richt zich vooral op middelenreductie. Als je precies weet welke plant welk pufje nodig heeft, dan heb je onder aan de streep minder middelen nodig. Dit kan een positief effect hebben op biodiversiteit, LTO Noord is een van de partners.”

Interesse

“Agrarische ondernemers met vraagstukken op het gebied van Smart Farming kunnen zich bij ons melden”, zegt Gerben. “In de vorm van projecten onderzoeken we welke technieken werkbaar zijn voor het vraagstuk van de ondernemer, ook ons LTO Noord Innovatiefonds kan hierbij ondersteunen.”