Agrarische ondernemers Wieringermeer van start met cable pooling

  • Duurzame Energie
  • Hollands Kroon

LTO Noord, GreenportNHN, infra-specialist Firan (onderdeel van Alliander) en negen agrarisch ondernemers in de Wieringermeer werken samen in een pilotproject, dat moet uitwijzen of ‘cable pooling’ een geschikte oplossing kan bieden voor het probleem van netcongestie.

noord-holland-landschap-7

Door netwerkaansluitingen van windmolens te combineren  met ‘zon op dak-installaties’ kan er ruimte komen voor duizenden nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Agrarisch ondernemers in de Kop van Noord-Holland zijn erg actief met het investeren in hernieuwbare energie, maar stuiten daarbij steeds vaker op grenzen van het elektriciteitsnetwerk. Als gevolg van congestie kunnen ze duurzaam opgewekte elektriciteit niet kwijt aan het regionale elektriciteitsnetwerk. De plaatsing van grote ‘zon op dak-installaties’ is financieel niet haalbaar en de doorlooptijden voor het realiseren van aansluitingen lopen op.

Naast dat in de regio Noord-Holland Noord een groot opwekpotentieel onbenut blijft als gevolg van netcongestie, staat ook  de verdere verduurzaming van het energiegebruik van honderden boerenbedrijven onder druk. Een cable pooling strategie kan hier mogelijk een oplossing bieden. Cable pooling houdt in dat twee na de nabijheid zijnde duurzame opweklocaties gebruik maken van dezelfde elektriciteitskabel.

Hoewel je in principe kunt cable poolen met verschillende typen opwekkers, biedt de combinatie wind en zon specifieke voordelen. De reden is dat wind en zon elkaar meestal afwisselen. Als het flink waait, is er meestal weinig zon en andersom. Voor het pilotproject in de Wieringermeer zijn negen agrarische bedrijven betrokken die beschikken over grote daken die in de nabijheid staan van een windmolen.

Volgens de initiatiefnemers kan cable pooling een mogelijke oplossingsrichting bieden voor netcongestie, en ruimte scheppen op het elektriciteitsnet om versneld meer dak-installaties te ontwikkelen. Het project brengt tevens oplossingsrichtingen in kaart waarvan op dit moment nog geen wettelijke grondslag is. Bij voldoende aansluitcapaciteit hebben de deelnemers op hun daken echter ruimte voor ruimte voor nog eens zevenduizend zonnepanelen.

Dit project werd mogelijk door een bijdrage van LTO Noord Fondsen en Provincie Noord Holland.