Duurzame energie

De energietransitie vraagt veel van de agrarische sector. Wij willen onze leden hierbij ondersteunen en ontzorgen. Met het programma Duurzame Energie worden de belangen van de leden behartigd en oplossingen bedacht. Zo helpen wij leden sneller en beter met hun vragen en ideeën over energiebesparing- en opwekking.

De energietransitie vraagt veel van de agrarische sector. Wij willen onze leden hierbij ondersteunen en ontzorgen. Met het programma Duurzame Energie worden de belangen van de leden behartigd en oplossingen bedacht. Zo helpen wij leden sneller en beter met hun vragen en ideeën over energiebesparing- en opwekking.

Over dit programma

Wij willen onze leden ondersteunen bij een verdere verduurzaming en hebben als ambitie gesteld om het totale energieverbruik van landbouwbedrijven door de agrarische bedrijven zelf duurzaam te laten produceren in 2030, waarbij in 2050 de grondgebonden sectoren 25% meer energie opwekken dan dat zij zelf verbruiken. Het programma is inhoudelijk gestructureerd in vier opgaves: Gisteren, Vandaag, Morgen en Overmorgen. Gisteren richt zich onder andere op energiebesparing en maatregelen die voldoende marktrijp zijn, zodat elke ondernemer ermee aan de slag kan.  Vandaag richt zich op wind- en zonne-energie, waarbij het team ondernemers helpt met het aanreiken van kennis. Innovatieve tools bepalen de opgave Morgen. En de opgave Overmorgen staat voor een blauwdruk met nieuwe, complexe energiesystemen en innovaties die moeten worden ontwikkeld.

Onze inzet op Regionale EnergieStrategie (RES)

Hoe en waar wordt in de toekomst duurzame energie geproduceerd? Dat wordt beschreven in een Regionale Energiestrategie (RES). Gemeenten moeten de komende maanden spijkers met koppen slaan en hun beleid en inbreng in de RES 1.0 vaststellen. Voor de agrarische sector is het nu zaak om van zich te laten horen. LTO Noord gaat hier actief mee aan de slag. Lees hier meer over de inzet van LTO Noord regio West op de RES.

Een goed businessmodel voor onze leden

Samen met onze leden zetten wij in op grootschalige opwek van duurzame energie en zetten in op energiebesparing. Wij ondersteunen en ontzorgen onze leden hierbij.

flevoland-07

Maximale energiebesparing realiseren op ieder erf

We zetten in op het collectief, waar iedereen van kan profiteren. Bijvoorbeeld projecten als ‘Zon op dak’ en ‘Kleine windmolens’, maar ook de ondernemers die aan de slag willen met innovatie, bijvoorbeeld waterstof. We zetten ons in voor duurzame energie als aanvullend energiemodel voor de toekomst voor ons allemaal.

groningen-07

Energie voor ons allemaal

Wij luisteren naar de wensen van ondernemers en zorgen ervoor dat onze samenleving kan blijven genieten van het groene landschap, zonder dat duurzame energie het maatschappelijk draagvlak afbreekt en dragen bij aan het voorzien van de maatschappij van energie.

pluimveehouder-64

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen wij allemaal, voor ons allemaal.

Wouter Veefkind

Programmamanager en Projectleider Klimaat en Energie
Unknown