Zon op Dak

  • Duurzame Energie

Agrarische bedrijven hebben veel ongebruikte ruimte beschikbaar op hun daken, terwijl deze ruimte erg geschikt is voor zonnepanelen. Hoewel het plaatsen van zonnepanelen veel voordelen oplevert voor agrarische ondernemers, gaat het ook gepaard met veel vragen en overwegingen: kan de netaansluiting het aan, krijg ik wel een subsidietoekenning en is het financieel haalbaar? Onze 'Zon op Dak'-projecten geven agrarische ondernemers antwoorden op hun vragen.

Voordelen zonnepanelen op agrarisch dak

Het plaatsen van zonnepanelen op agrarisch dak heeft de volgende voordelen:

  • Agrarische ondernemers kunnen beter voorzien in hun eigen energiebehoefte;
  • Het verdienmodel is goed;
  • Met een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar is het een rendabele investering;
  • Zonnepanelen passen goed bij een energieneutrale bedrijfsvoering;
  • Het is goed voor het imago van de agrarische sector;
  • Agrarische ondernemers dragen hiermee bij aan de klimaatdoelstellingen.

Huidige projecten

Zon op Dak Drenthe

Zon op Dak Drenthe is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld, Provincie Drenthe, Enexis en LTO Noord. Het project ondersteunt ook bij de realisatie van zonnepanelen en adviseert rondom eventuele netverzwaringen.

Meld je hier aan voor Zon op Dak Drenthe

Zon op Dak Groene Hart

Bij Zon op Dak Groene Hart zijn naast LTO Noord ook de gemeenten Alphen aan de Rijn, Bodegraven, Zoeterwoude, Waddinxveen en Zuidplas betrokken. Alle partijen delen het doel om eerst agrarische daken te benutten voor zonne-energie, voordat landbouwgrond wordt aangesproken om energie op te wekken. Daarom is ingezet op een continuering van een eerder ‘Zon op Dak’-project dat liep in 2018-2019.

Meld je hier aan voor Zon op Dak Groene Hart