Informatiepagina RES West-Nederland

In de 12 RES-regio’s in West-Nederland zijn onze bestuurders al geruime tijd betrokken, deze pagina biedt een overzicht van het dossier. Naast de vermeldingen van RES-regio’s kunnen onze leden en bestuurders ook de standpunten en potentieel-berekeningen terug vinden.

Websites RES-regio's
De diverse RES regio’s hebben een eigen structuur om te komen tot een definitief bod. Hieronder vind je de website van elke RES-regio waar regelmatig nieuws en documenten worden gepubliceerd:


Potentiële inbreng per RES (versie 1)

Per RES-regio is een document opgemaakt waarin o.a. is aangegeven wat de sector de komende jaren zou kunnen realiseren, onderverdeeld naar gemeente. Hierin is de potentie opgenomen voor energietoepassingen zonne-energie en kleine windmolens. Een overzicht is te vinden in dit overzicht (laatste kolom): Overzicht RES-regio's

Documenten

Vragen?
Neem contact op met Ton van Schie, themahouder Energie regio West, bereikbaar via infoboerderie@gmail.com.