Verzekerbaarheid zonnepanelen

  • Duurzame Energie
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West
  • Natuur, Klimaat en Energie

De laatste tijd zijn er signalen van leden dat het verzekeren van zonnepanelen op daken problemen kan opleveren. Ook zijn er recentelijk enkele branden geweest (in Noordoost-Friesland en Midden-Limburg) waardoor op omliggende landbouwgronden tot ruim 10 kilometer afstand resten van zonnepanelen zijn aangetroffen.

LTO Noord heeft samen met vier gemeentes en de voorzitter van de Veiligheidsregio Friesland een brief geschreven naar Staatssecretaris Yeçilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. Daarin wordt opgeroepen om een zonnepanelen protocol met betrekking tot omgevingsschade op te stellen waarin staat hoe te handelen bij een brand waarbij zonnepanelen zijn betrokken. Daarnaast wordt opgeroepen om een waarborgfonds in te stellen om gedupeerde grondgebruikers schadeloos te kunnen stellen. 

Uit contact met het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er nu inderdaad geen dekking is voor opruimingskosten in de omgeving, anders dan direct aangrenzende locaties. Ook de verzekeringsbranche ziet dit als een ongewenste situatie. Het Verbond geeft aan te verwachten dat dit op termijn wel door de verzekeringsmarkt opgelost wordt.

Daarbij is nu nog de vraag hoe deze schade verzekerd kan worden. Zo is het risico, waar de verzekeringspremie mee samenhangt, nog onvoldoende duidelijk voor verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven samen met haar leden te kijken of hierin handvatten geboden kunnen worden. Verzekeraars zullen individueel naar hun productontwikkeling moeten kijken.  Ook onderzoekt het Verbond van Verzekeraars of Stichting Salvage een eerste coördinerende rol bij het opruimen van deze schade kan spelen. 

Wat gebeurt er verder op dit moment?

  • Het Verbond van Verzekeraars heeft met medewerking van Holland Solar en Techniek Nederland een preventiebrochure opgesteld. Ook is er in samenwerking met Scios een nieuwe inspectiemethodiek ontwikkeld, de Scios Scope 12. Omdat hiermee de verzekeraars meer zekerheid wordt gegeven over de kwaliteit van de installaties, is het de verwachting dat dit bijdraagt aan de verzekerbaarheid.
  • Branchevereniging HollandSolar heeft samen met Techniek Nederland een handboek met kwaliteitseisen uitgebracht. Leden van HollandSolar werken conform dit handboek.
  • Er wordt gewerkt aan een gedragscode zon op dak en een erkenningsregeling voor installateurs.
  • Er lopen diverse  onderzoeken naar onder andere de brandveiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken. Deze worden momenteel uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid, RIVM, TKI Urban Energy en TNO. Onderdeel hiervan is een brandtestprogramma. 

Tot dat er oplossingen vanuit de verzekeringsmarkt komen, is het nodig om een vorm van waarborg te verkrijgen om schade bij gedupeerden snel op te kunnen lossen. Hiervoor gaat LTO nader in gesprek met het Rijk. 

LTO Nederland roept ondernemers op die voornemens zijn zonnepanelen te plaatsen op om vóóraf met de verzekeraar contact te hebben. Zo kan achterhaald worden wat de gestelde voorwaarden zijn om panelen te plaatsen. Een voorbeeldclause opgesteld door het Verbond van verzekeraars vindt u hier

 

Bron:

LTO Nederland