Burgers helpen 'Boer Arie' op zijn bedrijf

  • Interactie met de samenleving

Koeknuffelen, boerengolf of een rondje kavelpad. Ook deze zomer organiseren honderden boeren en tuinders in het kader van de actie ‘Boeren en tuinders pakken uit’ weer activiteiten voor jong en oud. ‘Een hele mooie manier om te laten zien wat wij allemaal doen’, zegt Arie Schouten.

Schouten is melkveehouder in het Noord-Hollandse Nibbixwoud en voormalig voorzitter van LTO Noord-afdeling West Friesland. De boer ontving deze zomer onder de noemer ‘Koeien ophalen met Boer Arie’ tientallen burgers op zijn bedrijf. ‘Een groot succes’, stelt hij.

‘We hebben sowieso al zestig ouders, kinderen en opa’s en oma’s mogen ontvangen en de aanmeldingen stromen nog steeds binnen’, gaat de melkveehouder verder. ‘Iedere woensdag komen mensen uit de omgeving en vakantiegangers naar ons bedrijf om te helpen met onze koeien en het jongvee. Vaak zijn het groepjes van zo’n twaalf tot vijftien mensen.’

De hulp is vanaf vier uur ‘s middags welkom op het bedrijf van Schouten en zijn zoon. ‘We beginnen altijd met een voorstelrondje, kop koffie en een glas limonade of fris. Rond half vijf lopen we naar het land en halen we samen de koeien op voor het melken.’

Naast het kijken naar hoe het melken in z’n werk gaat, staat het voeren van de kalveren op het programma. ‘De kinderen mogen de melkpoeder en het water mixen en dit aan de kalveren geven.’ Rond half zes krijgen de ouders en kinderen nog een glaasje melk uit de tank van ‘Boer Arie’ en gaan zij weer naar huis.

Schouten is zelf mede-initiatiefnemer van ‘Boeren en tuinders pakken uit’ en hecht veel waarde aan deze actie. ‘Er is veel onwetendheid over onze sector. Mensen staan er steeds verder vanaf. Het is daarom zo belangrijk dat wij burgers blijven betrekken bij de sector. Daar spelen we met deze actie goed op in.’

Eenlingboxen

De melkveehouder wordt regelmatig verrast door de vragen die ouders en kinderen aan hem stellen. ‘Over koeien, het melken, de stikstofproblematiek, maar ook over kalveren in eenlingboxen. Een paar mensen hadden het over ‘kistkalveren’. Deze vorm van huisvesting komt niet meer voor in Nederland, maar door uitingen van dierwelzijnsorganisaties en de media ontstaat toch een ander beeld. Ik leg graag uit hoe wij onze kalveren huisvesten en waarom de kalveren na de geboorte in een eenlingbox komen te staan.’

Daar reageren de mensen heel begripvol op, geeft hij aan. ‘Ik maak de vergelijking met baby’s en vertel dat een eenlingbox eigenlijk het ‘wiegje’ is voor kalveren.’ Ook merkt Schouten dat burgers door de campagne van Wakker Dier een verkeerd beeld krijgen over de melkveehouderij.

‘Wakker Dier heeft een reclame gemaakt over uitgemergelde koeien, die na 35.000 liter melk en een leeftijd van zes jaar worden afgedankt. Dat beeld klopt niet. Wij hebben hier koeien van vijftien jaar lopen die 100.000 liter melk hebben gegeven en er heel goed uit zien. Dat laat ik de mensen graag zien.’

Boer’nXpeditie

Melkveehouder Regina de Vos uit het Overijsselse Lemelerveld sloot zich deze zomer ook aan bij ‘Boeren en tuinders pakken uit’. Zij en haar man houden een Boer’nXpeditie voor jong en oud. ‘Dat is een speelse en educatieve tour over ons melkveebedrijf’, legt zij uit.

Bij aanvang krijgen kinderen een boerenpaspoort. ‘Daarop staan allerlei opdrachten die zij tijdens de expeditie uitvoeren. Denk aan het melken van een nepkoe, het maken van een schets van onze koeien en het beantwoorden van vragen tijdens de speurtocht.’ Tijdens de speurtocht lopen de bezoekers langs de koeien, melkrobots, afkalfstal, het strohok, de uitkijktoren en de kalveren. ‘Op die manier maken zij kennis met ons bedrijf en de sector.’

Net als Schouten hecht ook De Vos veel waarde aan ‘Boeren en tuinders pakken uit’. ‘Wij houden 250 melk- en kalfkoeien en zouden met dit aantal een ‘megastal’ hebben. De mensen die hier komen en op onze boerencamping staan, zijn daar verbaasd over. Die hebben een heel ander beeld van een mega-stal. Verder merk je dat vooral kinderen uit de stad bijvoorbeeld denken dat melk uit een pak komt. Juist daarom is het zo belangrijk je bedrijf open te stellen en het echte verhaal te vertellen. Daar steken wij graag energie in.’

Bron:

Nieuwe Oogst