Programma: Interactie met de samenleving

Alleen met proactieve communicatie en échte interactie tussen boeren, tuinders en de samenleving worden perspectieven uitgewisseld, kunnen we depolariseren en effectief belangen behartigen.

Alleen met proactieve communicatie en échte interactie tussen boeren, tuinders en de samenleving worden perspectieven uitgewisseld, kunnen we depolariseren en effectief belangen behartigen.

 Meer begrip en waardering voor de land- en tuinbouw

Het is een grote wens van boeren en tuinders, leden van LTO Noord, dat er meer begrip en waardering is voor land- en tuinbouw in Nederland en dat er afgewogen meningsvorming plaatsvindt over het handelen van de sector. Met dit programma willen wij verandering brengen in de eenzijdigheid waarmee de sector vaak wordt belicht. Het gebrek aan een breed referentiekader is een eenvoudige voedingsbodem voor critici en actiegroepen.

Om de beeldvorming over de sector terug in balans te brengen ondernemen we de volgende activiteiten binnen dit programma:

  • Proactief versturen van persberichten over actuele thema’s gericht aan de samenleving

  • Opleiden en inzetten van mediaboeren

  • Organiseren van publieksacties die inspelen op de actualiteit

  • Het verhalenplatform BoerenBuren op Facebook en Instragram

  • Een servicepunt voor afdelingen en initiatieven voor ondersteuning en kennisuitwisseling ten behoeve van verbindende activiteiten

  • Werken aan samenwerkingsverbanden van initiatieven en organisaties die samen optrekken in het organiseren van betere dialoog.

Verbinding met de omgeving
Met dit programma helpen we jou als ondernemer om ook zelf actief te verbinden met je omgeving. Door mee te doen aan publieksacties, ideeën aan te dragen via jouw afdeling met het servicepunt of content te leveren voor het social media platform BoerenBuren helpen wij jou om je verhaal te vertellen.
 
Dat doen we niet alleen voor jou, dat doen we voor alle boeren en tuinders, voor ons allemaal. Het is belangrijk dat de samenleving en politiek achter de boer en tuinder blijft staan. Om ontwikkelruimte voor de agrarische sector te behouden én om gewaardeerd en met plezier te kunnen ondernemen in Nederland.
 
Boeren hebben de oplossing De samenleving staat voor vele uitdagingen die ons allemaal aangaan. Of het nu gaat om klimaat, leefbaarheid, gezond voedsel of natuur. Boeren en tuinders hebben een oplossing. Het is dan ook in het belang van ons allemaal dat boeren en tuinders een belangrijke spil in de Nederlandse samenleving blijven en ook als zodanig gezien worden.
BoerenBuren met ruim 30.000 volgers!
Publieksactie: 'Boeren en tuinders pakken uit met kerst' 2020 geslaagd

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken.

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Sabine Hollegien

Online Communicatieadviseur
Unknown

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.