Ondernemerschap, Werkgeverschap & Onderwijs

Wij gaan voor een sector met alleen maar goede werkgevers waarin mensen blijven groeien en waar ondernemers kansen zien, benutten en waarde creëren. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige land- en tuinbouw waarin het goed ondernemen, leren en werken is voor ons allemaal.

Wij gaan voor een sector met alleen maar goede werkgevers waarin mensen blijven groeien en waar ondernemers kansen zien, benutten en waarde creëren. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige land- en tuinbouw waarin het goed ondernemen, leren en werken is voor ons allemaal.

 

Over dit programma

In dit programma verbetert LTO Noord sociaaleconomische randvoorwaarden voor ondernemers en werkgevers. Wij zorgen dat ondernemers de kennis en vaardigheden bezitten om goed werkgever te kunnen zijn; kansen te zien, te benutten; en waarde te creëren voor zichzelf, hun bedrijf en anderen. Ook gebruikt LTO Noord haar invloed om te zorgen voor een cultuur van leven lang ontwikkelen. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige land- en tuinbouw waarin het goed ondernemen, leren en werken is voor ons allemaal.

Dit betekent het voor jou als lid

Wij informeren jou over verschillende vormen van arbeid en je rechten en plichten op het gebied van werkgeverschap. Wij ondersteunen jou door het aanbieden van kennis, praktische tools, inspiratie en een uitgebreid netwerk zodat jij als ondernemer en werkgever sterk in je schoenen staat en bewuste keuzes kunt maken.

Dit betekent het voor de agrarische sector

Signalen van leden vertalen wij naar beleidsmakers, zodat zij de input laten doorklinken in landelijk beleid. Ook zorgen wij dat scholing en ontwikkeling goed aansluit bij de praktijk van vandaag en morgen op agrarische bedrijven.

akkerbouwer-87

Dit betekent het voor de samenleving

Potentiële werknemers weten wat de agrarische sector te bieden heeft, waardoor meer mensen kiezen voor een carrière in de agrarische sector.

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen wij allemaal, voor ons allemaal.