Aandacht voor mentale steun

  • Voor de mens achter de ondernemer
  • Gelderse Vallei

De weerstand tegen de stikstofaanpak neemt toe. Gevoelens van boosheid, verdriet en onbegrip ook. Tijdens een crisissituatie zoals nu is het extra belangrijk om aandacht te houden voor de mentale kant van het ondernemerschap.

‘Samen staan we sterk om de gepresenteerde plannen van tafel te vegen. Daarbij hebben we als LTO Noord ook aandacht voor de mens achter de ondernemer’, zegt bestuurder Fije Visscher van LTO Noord. De stikstofuitstoot in bijvoorbeeld de Gelderse Vallei moet met bijna 60 procent naar beneden.

Wim Brouwer is voorzitter van LTO Gelderse Vallei. Hij merkt dat er veel aandacht moet zijn voor mentale klachten bij ondernemers. ‘We maken ons zorgen over de psychische gesteldheid van boeren binnen de afdeling, want het gaat momenteel niet de goede kant op. Pluimveehouders hebben we tijdens de vogelgriep en fipronil allemaal gesproken, maar wat er momenteel gaande is, is echt een opeenstapeling. Je hebt de ene regel of tegenvaller nog niet gehad, of de volgende is er alweer. Het vertrouwen in de overheid is weg.’ 

Praten met leden

Wat Brouwer en zijn bestuursleden nu vooral doen, is praten met leden. ‘De Gelderse Vallei is een heel grote afdeling, maar als bestuur kennen we al onze leden wel. We weten wat er speelt en dat scheelt een hoop. Maar praten is in onze regio is niet makkelijk, want de inwoners hier zijn van nature geen praters. We doppen graag onze eigen boontjes. Dat is meestal goed, maar maakt het in tijden zoals nu wel lastig.’

Brouwer denkt wel dat leden makkelijker praten met een bestuurslid of een vertrouwd iemand, dan met bijvoorbeeld iemand van een agroloket. ‘Ik geef tijdens overleggen ook aan dat ze mij altijd mogen bellen. We moeten blijven uitstralen: praat erover, trek aan de bel als je het zwaar hebt.’

Binnen Brouwers afdeling worden momenteel ook vier barbecues georganiseerd. ‘Daar gaan we als bestuur bij elke tafel even langs om te peilen hoe het gaat met de mensen. Ik realiseer me overigens wel dat je de mensen die het echt zwaar hebben daar niet ziet.’

Tijdens afdelingsoverleggen heeft Brouwer ook aandacht voor dit thema. ‘We moeten op elkaar blijven letten en even langsgaan als we denken dat het niet goed gaat.’

Visscher: ‘De zware mentale druk die de reductiedoelen met zich meebrengen, vraagt voor veel boerinnen en boeren om een uitlaatklep. Heb oog voor de gevoelde frustraties en emoties. Zorg voor elkaar, praat met elkaar.’

Met het programma ‘Voor de mens achter de ondernemer’ biedt LTO Noord leden met een hulpvraag nuttige tools, activiteiten en trainingen waarmee ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Informatiecentrum

Het informatiecentrum is het eerste aanspreekpunt. Daar wordt een luisterend oor geboden, professioneel advies gegeven en desgewenst doorverwezen naar specialisten.

LTO Noord werkt hierbij samen met diverse onafhankelijke agricoaches, Agrozorgwijzer, de vrijwilligers van Zorg om Boer en tuinder en de professionals van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Het informatiecentrum is bereikbaar via (088) 8886666. Meer informatie op ltonoord.nl/ledenzorg.

Bron:

Nieuwe Oogst