Voor de mens achter de ondernemer

LTO Noord is een relevante belangenbehartiger die ook aandacht heeft voor de mens achter de ondernemer en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. LTO Noord helpt boeren en tuinders in hun gezond en zelfbewust ondernemerschap. Ook als het even lastig is, zijn we er voor onze leden.

LTO Noord is een relevante belangenbehartiger die ook aandacht heeft voor de mens achter de ondernemer en zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. LTO Noord helpt boeren en tuinders in hun gezond en zelfbewust ondernemerschap. Ook als het even lastig is, zijn we er voor onze leden.

Over dit programma

Een opeenstapeling van complexe dossiers met grote impact op de agrarische sector - zoals stikstof, natuur, klimaat, dierwelzijn - leidt tot de behoefte voor aandacht ‘Voor de mens achter de ondernemer’. Maar ook life-events en ondernemersvraagstukken (uitbreiding, overname, stoppen, starten) en maatschappelijke druk spelen mee. Met het programma ‘Voor de mens achter de ondernemer’ bieden we leden met een hulpvraag nuttige tools en ontwikkelen we activiteiten en trainingen waarmee leden het beste uit zichzelf kunnen halen.

  • We stimuleren persoonlijke ontwikkeling.
  • We luisteren en verwijzen door naar de goede hulpverleners.
  • We maken mentale gezondheid bespreekbaar. Niet alleen als de nood aan de man is, maar ook preventief.

Dit betekent het voor jou als deelnemer

Ook als het even lastig is - We luisteren, stemmen af, behartigen de belangen en hebben zorg voor de sociale kant van het ondernemerschap. We hebben aandacht voor ondernemersvraagstukken en life-events. Ook als het even lastig is zijn we er voor onze leden. We luisteren en verwijzen zo nodig door naar de goede hulpverleners.

van-schie-56

Dit betekent het voor de agrarische sector

Zelfbewuste ondernemers - Veel boeren en tuinders voelen zich niet begrepen. We investeren in een vooruitstrevende en gedragen sector met toekomstbestendige en gezonde, zelfbewuste ondernemers. We zijn ook sparringpartner voor professionele hulpverlening gericht op curatieve mentale fitheid in de agrarische sector. Zodat reguliere hulpverlening meer toegankelijk wordt en aansluit bij de agrarische sector.

ploegen-akker-05

Dit betekent het voor de samenleving

Complexe vraagstukken - De agrarische sector wordt geconfronteerd met een aantal complexe vraagstukken die grote impact hebben op het ondernemerschap. Niet alleen met lobby, kennis en advies, maar ook op sociaal en mentaal vlak zijn we er voor de mens achter de ondernemer. We proberen mentale problemen bespreekbaar te maken.

boerenleven-28

Het zijn onze mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen wij allemaal, voor ons allemaal.