Jongerenadviseur Susan Dijkshoorn: ‘Stem van jongeren is belangrijk voor hun eigen toekomst’

  • Voor de volgende generatie

Susan Dijkshoorn (26) volgt in september Anouk Veldscholten op als jongerenadviseur in het algemeen bestuur (AB) van LTO Noord. ‘Jongeren moeten zich actief laten horen voor hun eigen toekomst.'

Kunt u iets over uw werk en bestuurservaring vertellen?

‘Ik ben verbonden aan twee melkveebedrijven: van mijn ouders in Woerdense Verlaat en van mijn vriend en schoonouders in Wytgaard. Daarnaast werk ik drie dagen per week aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden als docent Dier- en Veehouderij. Ik ben bestuurslid geweest bij FrieslandCampina Jongeren, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter, en lid van de Jongerenraad van CRV.’ 

Wat was destijds uw motivatie om in beide besturen te stappen?

‘Bestuurswerk verbreedt de blik op je eigen bedrijf én op de sector. Het stelt je in staat actief mee te denken over de toekomst en daar invloed op uit te oefenen.’ 

Invloed, kunt u daar vanuit uw eigen praktijk een voorbeeld van geven?

‘Toen bij FrieslandCampina een nieuwe financieringsregeling werd ingevoerd, hebben we een gunstige overgangsregeling voor jongeren bedongen. 
‘Als je een podium krijgt, wordt er naar je geluisterd. Andere bestuursleden nemen daar altijd iets van mee.’ 

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld voor de functie van jongerenadviseur bij LTO Noord?

‘Er speelt op dit moment zoveel waar jongeren mee te maken krijgen. Nieuwe wet- en regelgeving, stikstof, nitraat, verdienmodellen, noem maar op. Ook de jongerenstem moet daarbij vertegenwoordigd zijn.’ 

Hoe ziet uw inwerkperiode eruit?

‘Ik mocht half juni alvast aansluiten bij een tweedaagse van het AB. Daarnaast staan bezoeken aan een regionaal en provinciaal overleg op de agenda. En vanaf september wil ik ook in contact komen met afdelingen.’

Wat heeft voor u prioriteit?

‘Om jongeren een stem te kunnen geven, moeten we nóg beter in kaart brengen om wie het gaat.

‘En nogmaals: jongeren moeten zich laten horen vanuit hun eigen visie. Want het beleid dat nu wordt gemaakt vormt de basis voor hún toekomst.’

Bron:

Nieuwe Oogst