|||

Flevoland

Flevoland is een agrarisch topgebied! Drooggemaakt om voedsel te produceren en ruimte te bieden aan ondernemers in de land- en tuinbouwsector. Flevoland behoort tot de beste landbouwgebieden ter wereld: zeer vruchtbare grond, goede ontwatering, rechte kavels en een hoog opbrengend vermogen. Inmiddels maakt Flevoland onderdeel uit van de Randstad en zijn doelstellingen uitgewerkt op het gebied van wonen, werken en infrastructuur. 

Ondanks deze ruimteclaims is de agrarische sector nog altijd veruit de grootste grondgebruiker. Flevoland telt ruim 1800 agrarische bedrijven die een productiewaarde van ruim € 1,0 miljard genereren. De akkerbouwsector is beeldbepalend in Flevoland maar alle agrarische sectoren zijn in Flevoland aanwezig, waaronder de melkveehouderij, fruitteelt, bollenteelt en glastuinbouw. Deze sectoren zorgen voor een veelkleurig palet aan gewassen in een open en weidse polder.

Michielsen

Arnold Michielsen

Voorzitter provincie Flevoland

Neem contact op

De oogst van west:
Resultaten update 2020

Dagelijks zijn wij voor jou als lid aan het werk, zichtbaar en onzichtbaar. De voornaamste resultaten, inzet en activiteiten van LTO Noord regio West tot nu toe, lees je in 'De Oogst van West'.

Lees meer

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.