Aantal zonneparken op landbouwgrond wordt begrensd in provincie Drenthe

  • Regio Noord
  • Drenthe
  • Natuur, Klimaat en Energie
  • Zon op Dak Drenthe

In de concept provinciale omgevingsverordening heeft de provincie Drenthe beperkingen gesteld aan het aantal oppervlaktes aan zonneparken per gemeente. Dit is te danken aan de uitgebreide lobby van LTO Noord.

Begrenzing per gemeente

Voor provincie Drenthe mag in totaal zo’n 1.400 hectare grond voor zonneparken worden ingezet.  Regiobestuurder Brenda Timmerman is blij met dit resultaat: “Wij pleiten al langer voor meer zonnepanelen op daken in plaats van zonneparken op kostbare en vruchtbare landbouwgronden. Daar moet juist voedselproductie plaatsvinden. En daarom zijn we blij dat we de provincie nu een begrenzing van het aantal hectares zonneparken per gemeente heeft vastgelegd in de provinciale verordening. Om gemeente Hoogeveen als voorbeeld te noemen, daar geldt straks een maximum van 260ha waar het gemeentelijke beleid bij de maximale afgifte van twintig procent vergunningen tot zo'n 1.600 ha ruimte bood." 
 

Eerst zon op dak

Vorig jaar juli heeft de provincie de motie ‘Zon op dak’ aangenomen waarin stond dat voor energieopwekking met zonnepanelen zo veel mogelijk eerst alle geschikte (bedrijfs)daken gebruikt moeten worden. In een bestuurlijk overleg met de provincie heeft LTO Noord aangedrongen om de netcapaciteit in een aantal gemeenten te vergroten en zonnepanelen op  daken  van  agrariërs Noord-Drenthe te realiseren. 
 

Het project Zon-op-dak-Drenthe is inmiddels gestart waarbij LTO Noord boeren en tuinders  begeleid bij het realiseren van zonnepanelen op agrarische daken. Agrariërs in de gemeenten Tynaarloo, Aa en Hunze en Noordenveld kunnen zich hiervoor aanmelden.