LTO Noord roept op tot melden faunaschade

  • Regio Oost
  • Gelderland
  • Faunabeheer

LTO Noord roept leden op tot het melden van faunaschade. Niet alleen voor een vergoeding van de schade, maar ook omdat er een drempelwaarde geldt waarboven de provincie een ontheffing tot het bestrijden van schadeveroorzakende soorten mogelijk maakt.

van-schie-70

LTO Noord, regio Oost-bestuurder Hans van Beuzekom: ”Ons bereiken signalen dat schades nog niet voldoende gemeld worden en er niet altijd een tegemoetkoming aangevraagd wordt. Dit kan echter het verschil betekenen tussen wél een ontheffing voor schadeveroorzakende soorten of géén ontheffing voor schadeveroorzakende soorten.”

Schade door roek en knobbelzwaan onvoldoende gemeld
Als voorbeeld noemt Van Beuzekom de roek en de knobbelzwaan. Het schadeniveau van de knobbelzwaan in Gelderland zit momenteel op ongeveer €8.900,-. Een ontheffing is echter pas mogelijk als het schadeniveau boven de €10.000,- uitkomt.
Hetzelfde geldt voor de roek. Deze kunnen lokaal veel schade aanrichten. Helemaal nu de maïs boven de grond komt. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet echter wel belangrijke gewasschade opgetreden zijn. Het is dus ook voor de roek van groot belang om gewasschade te melden. Als er geen schade gemeld wordt dan zal het aanvragen van een ontheffing erg lastig worden.

“Meld ook kleine schades”
Van Beuzekom: “Aangezien wij de bovenstaande signalen ontvangen willen wij graag nogmaals benadrukken dat het aanvragen van een tegemoetkoming en het melden van schade van groot belang is voor eventuele ontheffingen. Ook het melden van kleine schades doet er dus zeer zeker toe!”

Hoe u schade het best kunt melden leest u in dit bericht.