LTO Noord praat - soms tegen de stroom in - mee voor een schone Berkel

  • Gelderland
  • Regio Oost
  • Achterhoek Noord

Na een geslaagde wandeling langs de IJssel (2021) en Vecht (2023) was het nu de beurt aan de Berkel. Van 26 mei t/m 8 juni liep Li An Phoa van Drinkable Rivers met belangstellenden een tocht langs deze Gelderse rivier. Met als onderdeel een dialoogavond met LTO Achterhoek Noord.

De Berkel is qua afstand van de bron in het Duitse Billerbeck tot de monding in de IJssel in Zutphen, ca. 115 kilometer. Doel van Drinkable Rivers is om het belang van de waterkwaliteit tijdens de wandeling te bespreken met belanghebbenden. Om ook het agrarisch belang goed voor het voetlicht te brengen, stond op 6 juni een Dialoogavond gepland. Zes leden van LTO Achterhoek Noord gingen in gesprek met vijf leden van Drinkable Rivers.

Ria Wolters: “Frame van vervuiling door landbouw filteren”

Voorzitter Ria Wolters van de LTO-afdeling ziet de meerwaarde: “Het frame in de media is dat vooral de landbouw zorgt voor vervuiling in het rivierwater. Terwijl dat niet bewezen is. Dat geluid willen we filteren. Juist de laatste tijd zie je dat door extreme regenval rioolzuiveringen overlopen en verschillende vervuilde stoffen ook in het rivier- en grondwater belanden. We horen zelfs dat rivieren soms schoner zijn dan water in natuurgebieden. Daarnaast zijn sommige stoffen van nature gewoon aanwezig in de Achterhoekse bodem en daarmee in het grondwater. Dergelijke zaken kun je eenvoudig niet veranderen. Aan tafel ontstond meer begrip voor elkaar, en dat de landbouw echt niet alleen verantwoordelijk kan worden gehouden voor de waterkwaliteit. Goed te horen was dat Li An ook duidelijk stelde dat we als samenleving dat samen moeten doen, als burgers, bedrijven en boeren.”

LTO Noord: “Agrarische sector heeft alle belang bij schoon water”

Op 7 juni werd de 10e Berkelconferentie gehouden in Zutphen, waar vanuit LTO Noord regiobestuurder Martin Immink aanwezig was. Deze netwerkbijeenkomst met Duitse en Gelderse vertegenwoordigers van overheden en maatschappelijke organisaties toonde vooral dat we op de goede weg zijn met de waterkwaliteit, maar dat er nog wel werk te verrichten is. “Als LTO Noord zijn we hierbij betrokken als agrarische vertegenwoordigers. We willen aan de buitenwereld ook laten zien dat juist ook de agrarische sector bij wil dragen aan het belang van schoon water. Onze gewassen en dieren zijn immers ook gebaat bij een goede waterkwaliteit.”