Vergoeding faunaschade natuurgrond stopt

  • Gelderland
  • Regio Oost

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan geen eigen risico meer heffen voor dassenschade. Daarnaast wil de provincie geen faunaschade op natuurgrond vergoeden. ‘We zijn blij met het eerste besluit, maar plaatsen kanttekeningen bij het tweede’, zegt regiobestuurder Hans van Beuzekom van LTO Noord regio Oost.

gelderland-06

Het eerste besluit houdt in dat de provincie het eigen risico heeft geschrapt bij de bever, das, lynx, otter en wilde kat, zoals dat eerder gebeurde bij wolvenschade. Door het eigen risico van 5 procent met een jaarlijks minimum van 250 euro per aanvrager was de drempel om schade door dassen en bevers te melden hoog.

‘Vaak gaat het om kleinere schades die nu te veel buiten beeld blijven. Dat kwam het draagvlak voor bescherming dan ook niet ten goede’, zegt de regiobestuurder.

Het tweede besluit van de provincie gaat over het uitkeren van faunaschade op natuurgrond. Op deze percelen wil Gelderland geen tegemoetkomingen meer uitbetalen. Dat gebeurt nu nog wel.

‘Het gaat om grond die met belastinggeld is afgewaardeerd van landbouwgrond naar natuur en waarbij de grondbezitter ook nog een beheersvergoeding krijgt’, legt Van Beuzekom uit. ‘De provincie vindt daarom het uitkeren van een vergoeding voor faunaschade te veel van het goede.’

LTO Noord ziet meer provincies die een beweging maken, maar maakt zich ook zorgen over de gevolgen voor de individuele agrarische bedrijfsvoering. ‘De provincie voert met terreinbeherende organisaties een evaluatie uit naar kostprijzen voor natuurbeheer en opbrengsten uit pacht van natuurgraspercelen. Wij doen een beroep op hen om het beleid evenredig in de pachtprijzen te verwerken’, zegt de regiobestuurder.

Pachtovereenkomsten
Ook de provincie gaat ervan uit dat pachter en verpachter zullen anticiperen met de pachtovereenkomsten voor 2023. Voor die gevallen waar een meerjarig pachtcontract loopt, stelt de provincie een overgangstermijn tot 2025 voor.

Gelijktijdig geeft de provincie wel ruimte en duidelijkheid over het uitbetalen van faunaschades bij natuurinclusieve landbouw op landbouwgronden. ‘Eventuele beperkingen in het grondgebruik in dat kader hebben geen consequenties voor de tegemoetkoming in faunaschades’, staat in de plannen van Gedeputeerde Staten. Daarmee wil de provincie het aanleggen van landschapselementen of akkerranden voor het wild niet ontmoedigen.

‘Een goede insteek’, vindt Van Beuzekom. ‘Deze vorm van landbouw gaan we steeds meer zien.’

Bron:

Nieuwe Oogst