Overijssel

LTO Noord Regio Oost
16B5668

De agrarische sector is beeldbepalend in Overijssel. Ruim 6000 agrarische bedrijven zijn actief in veel verschillende sectoren en met veel verschillende uitdagingen. Met 7 afdelingen behartigen wij de belangen van al onze Overijsselse leden.

Ruimte om te ondernemen, dat is wat boeren en tuinders in Overijssel graag zien. En LTO Noord ook. Samen met boeren en tuinders geven wij invulling aan belangenbehartiging op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. We werken aan gebiedsprocessen die het ondernemen rond de vele Natura 2000-gebieden blijvend mogelijk maken. Verder willen we het imago van de sector versterken en werken we aan voldoende mestverwerkingscapaciteit in Overijssel. Ook de ganzenproblematiek en de roep om een duurzaam agrarisch watersysteem heeft onze blijvende aandacht.

Hoe we dit én meer willen realiseren, staat in onze Visie voor Regio Oost.

Het zijn de mensen die het mogelijk maken

Wij verbinden onze leden met consumenten en burgers, met de politiek, met partners. Dat doen we allemaal, voor ons allemaal. 

Wij zijn er voor al je vragen! Neem contact met ons op.