Helikopters trainen in Oost-Nederland

 • Overijssel
 • Regio Oost
 • West Twente
 • Noord-Oost Twente
 • Zuid Twente

In mei - in de week van 14 mei en 21 mei vinden oefeningen plaats van het Defensie Helikopter Commando (DHC) in de regio Twente.

Het DHC voert dan met 2 Apache-gevechtshelikopters tactische operaties uit in de de buurt van Enschede en Almelo.
De oefeningen vinden plaats van 9.00 tot 17.00 uur

Wanneer wordt er gevlogen?

Week 20

 • dinsdag 14 mei
 • woensdag 15
 • donderdag 16 mei

Week 21

 • dinsdag 21 mei
 • woensdag 22 mei
 • donderdag 23 mei 

Het bovenstaande betekent dat niet continu laag wordt gevlogen. Aanvliegroutes en -hoogten, alsmede oefenlocaties worden zodanig gekozen dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Schade melden bij Defensie

Boeren die overlast ondervinden van de oefening, kunnen een klacht of schadeclaim indienen. Je kunt dan gebruikmaken van het online klachtenformulier van het Ministerie. Zie het klachtenformulier. Onze ervaring is dat Defensie de schademeldingen netjes afwerkt. Wel is het verstandig om de situatie of oorzaak zo goed mogelijk vast te leggen: maak in ieder geval foto’s (bijvoorbeeld van laagvliegende toestellen) ter bewijslast. Noteer ook het exacte tijdstip van overvliegen. 

…en meld het bij LTO Noord

Naast de officiële klacht of schademelding bij Defensie, zijn wij ook graag op de hoogte van de hinder die onze leden ervaren bij dit soort oefeningen. Geef je ervaringen door bij het Leden Contact Centrum van LTO Noord (info@ltonoord.nl). Op basis daarvan kunnen wij met Defensie bekijken hoe we naar de toekomst toe geluidsoverlast voor dieren kunnen voorkomen.