Werkbezoek Water & Bodem: “Zo kan ik de droogte twee weken uitstellen”

  • Overijssel
  • Regio Oost
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Waarom is het zo belangrijk om als boer mee te doen aan een project als Deltaplan Agrarisch Waterbeheer? Tijdens een werkbezoek van LTO-Noord-voorzitter Dirk Bruins met bestuurlijke genodigden liet melkveehouder Geert Stevens op zijn bedrijf zien wat hij ermee wil bereiken.

Geert Stevens (100 koeien, 46 hectare) is deelnemer aan het netwerk Deltaplan Agarisch Waterbeheer (DAW) demobedrijven. “Water is het allerbelangrijkste op een boerenbedrijf. Het voedt de bodem, gewassen en het vee. Om de kwantiteit en kwaliteit naar de toekomst te blijven garanderen, moet je niet afwachten, maar nu al actie ondernemen. Daarom doe ik mee aan DAW. Ik verdien gewoon geld met mijn bodem!”

Waterpeil – 200 kg droge stof extra per hectare

Hij nam de geïnteresseerden mee het veld in om de genomen maatregelen te bekijken, zoals de aangebrachte stuw en de monitoring van het waterpeil. “Met een verhoging van het waterpeil met 20 centimeter – dankzij de stuw - probeer ik zo’n 200 kilogram droge stof per hectare te behalen. Daar werk ik naar toe. Tegelijk kan ik met de stuw de droogte met twee weken uitstellen.”

Bodemverbetering – tips voor kruidenrijk grasland 

Tegelijk probeert Geert zijn bodemkwaliteit te verbeteren met meer gebruik van kruidenrijk grasland, zowel op de acht meter brede bufferstroken als op de percelen zelf. De melkveehouder kent het belang voor de biodiversiteit en bodemkwaliteit, maar ziet meer kansen in een andere benadering van de voorwaarden: “Volgens mij bereik je meer met laagdrempeliger deelnamevoorwaarden. Dan zijn boeren sneller bereid om mee te doen. Dat geldt ook voor de vele kruiden, zoals weegbree en klavers: met minder soorten kan ik beter managen, tot welke verbetering het leidt.”

DAW netwerk demobedrijven

Netwerk demobedrijven is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Boeren en tuinders vertellen andere ondernemers en beleidsmakers over hun aanpak op het bedrijf. Zij delen praktijkervaringen met bijvoorbeeld duurzaam bodembeheer, omgaan met klimaatverandering en het verbeteren van waterkwaliteit- en kwantiteit. Het bezoeken van een DAW-demobedrijf betekent met elkaar kennis delen en verder leren.