Oproep: maak bezwaar tegen beslissing tegemoetkoming faunaschade Noord-Holland

  • Noord-Holland
  • Faunabeheer

LTO Noord roept agrarisch ondernemers in Noord-Holland op om bezwaar te maken tegen de beschikkingen voor de geleden faunaschade.

Het bezwaar richt zich tegen de verhoging van het eigen risico naar 20%. Om het voor gedupeerde ondernemers eenvoudiger te maken is een voorbeeldbezwaarschrift opgesteld. Met een voorbeeldbezwaarschrift moedigen wij ondernemers aan om bezwaar aan te tekenen. Met name het verhoogde eigen risico van 5 naar 20 procent vinden wij niet acceptabel. LTO Noord roept op om in het voorbeeldbezwaarschrift ook de bedrijfsspecifieke informatie toe te voegen. Dit is van groot belang om een gedegen dossier op te kunnen bouwen.

Het voorbeeldbezwaarschrift en instructie voor indienen vindt u hier:

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers tegen de verhoging van het eigen risico bezwaar aantekenen. Daarnaast gaat LTO Noord enkele ondernemers juridisch begeleiden om, als de provincie Noord-Holland de verhoging niet terugdraait, deze casussen voor de rechter te kunnen brengen.

BIJ12 verstuurt momenteel de ‘Beslissing op de aanvraag tegemoetkoming faunaschade’, na ontvangst hebben gedupeerde ondernemers 6 weken de tijd om het bezwaar aan te tekenen.

Tegen verhoging van het eigen risico

LTO Noord heeft zich direct al uitgesproken tegen de verhoging van het eigen risico en is het niet eens met de provincie die deze wijziging heeft doorgevoerd als stimulans voor ondernemers om meer aan schadepreventie te doen. Albert Hooijer, provinciaal themahouder fauna in Noord-Holland: ‘De schade zou worden vergoed totdat de populatie is teruggebracht naar het niveau van 2005. Nu worden de problemen elk jaar groter. In 2021 komt de schade waarschijnlijk hoger uit dan de 9 miljoen euro van vorig jaar. En dat is niet aan de nalatigheid van de ondernemers te wijten, door allerlei beperkende regels in de uitvoering kunnen grondgebruikers onvoldoende aan schadebestrijding doen.'