Nieuwe subsidie voor Zon op Dak beschikbaar in Utrecht

 • Utrecht
 • Regio West
 • Bunnik/Houten
 • Eemland
 • Kromme Rijn en Heuvelrug
 • Noord-West Utrecht
 • Woerden eo
 • Zuid-West Utrecht
 • Duurzame Energie


Provincie Utrecht heeft een nieuwe subsidieregeling opgezet om meer daken en parkeerterreinen te benutten voor zonnepanelen. Een kans voor boeren en tuinders in Utrecht.

pluimveehouder-64

Agrarische bedrijven hebben naast een relatief hoog energieverbruik, ook ruimte op hun daken.  Afgelopen maanden zijn de energieprijzen opgelopen en het zelf gaan produceren van energie door het plaatsen van zonnepanelen op daken, is voor veel agrarische ondernemers interessant. Voor sommige bedrijven is het realiseren van zonnepanelen op daken niet mogelijk, bijvoorbeeld door aanwezigheid van asbesthoudend materiaal of een dakconstructie die onvoldoende stevig is. Daarvoor heeft Provincie Utrecht een nieuwe subsidieregeling opgezet, om iets te doen aan deze problemen.

Er kan subsidie aangevraagd worden als er belemmeringen zijn voor zon op dak. Hieronder vallen:

 1. Technisch geschikt maken dak voor zonnepanelen, waaronder:
  • Het constructief versterken van het dak om de installatie van zonnepanelen mogelijk te maken;
  • De aanschaf en installatie van duurdere lichtgewicht zonnepanelen als de constructie van het dak aantoonbaar onvoldoende draagkracht heeft;
  • Het verwijderen van het asbesthoudende dak bekleding en vervangen wordt voor de installatie van zonnepanelen;
  • Een combinatie van bovenstaande.
 2. Netcongestie oplossingen (zowel individueel als collectief), zoals:
  • Het oplossen van een netcongestieprobleem dat noodzakelijk is om de realisatie van een zon op een (bedrijfs-)dak mogelijk te maken;
  • Het opslaan, door bijvoorbeeld een (buurt)batterij, en het verdelen van elektriciteit als oplossing voor een buurt, wijk of andere lokale energiegemeenschap om de productie van energie uit te kunnen breiden.

Deze subsidie is per direct beschikbaar tot 30 juni 2024 (of tot het budget op is). Voor meer informatie over de regeling kan je hier terecht: paragraaf 2.6 Investeringsregeling Hernieuwbare Elektriciteit.

Interesse in de subsidie?

Voor het aanvragen van deze subsidie is het noodzakelijk de juiste documenten aan te leveren. Als je gebruik wilt maken van bovenstaande subsidiemogelijkheden kun je contact opnemen met je huidige en of lokale leverancier van zonnepanelen. Zij kunnen samen met jou de mogelijkheden bespreken en doornemen.

Wil jij een berekening van het realiseren van een dakinstallatie?

In Utrecht is het nog niet mogelijk om meer dan 200 panelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet door de netcongestie. Provincie Utrecht onderzoekt of een gefaseerde aanpak van aanleg van zonnepanelen mogelijk is en het nog steeds genoeg oplevert voor de agrariër. Voor 20 bedrijven maakt LTO Noord kosteloos een berekening voor het realiseren van een dak installatie (voor eigen verbruik en op een kleinverbruikersaansluiting). Heb je interesse? Meld je hier aan.