Vrijstellingsregeling uitrijdperiode Noord-Nederland

 • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
 • Achtkarspelen
 • Tytsjerksteradiel/Dantumadeel
 • De Fryske Marren
 • Heerenveen
 • Noardeast Fryslan
 • Smallingerland
 • Westerkwartier
 • Weststellingwerf
 • Nijefurd
 • Sneek/Wymbritseradeel
 • Wunseradiel Boalsert Littenseradiel

In deze regeling wordt de uitrijdperiode voor drijfmest op grasland verlengd tot en met 15 september voor de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Fryske Marren, Heerenveen, Noardeast Fryslân, Smallingerland, Súdwest Fryslân, Tytjerksteradiel, Westerkwartier en Weststellingwerf.

_16b9427

Voorwaarde daarbij is dat uitsluitend de dunne fractie van de drijfmest wordt uitgereden. Zoals blijkt uit de definitie van dunne fractie moet deze zijn ontstaan uit scheiding van mest. Het scheiden van mest houdt in mechanische scheiding in dunne en dikke fractie. Scheiden kan dus niet door toevoeging van een (chemisch) middel. Mestscheiding vindt plaats in een mestscheider die dierlijke meststoffen scheidt in een stapelbare dikke fractie en een vloeibare dunne fractie. Alleen de zo ontstane dunne fractie kan onder deze regeling emissiearm worden uitgereden. Het scheiden van drijfmest in een dikke en dunne fractie kan met een gesloten systeem of met een open systeem, zoals zeefschermen en zeefbandpersen.

 

Bron:

LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroenten