Webinar 'Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en emissiereductie'

  • Akkerbouw en vollegrondsgroenten
Datum
Tijden
Locatie
Digitaal

LTO Nederland en andere partijen hebben met de overheden afspraken gemaakt om te komen tot het minimaliseren van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Joris Baecke zal hier nader op ingaan. We lichten de afspraken toe en waar nu aan wordt gewerkt. Te denken valt hierbij aan emissiebeperkende maatregelen en spuittechnieken. Daarnaast zal het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming worden besproken. LTO Nederland is partner van dit programma en staat aan de lat voor de uitvoering van een deel van de acties. Natuurlijk gaan we ook met de deelnemers aan het webinar hierover in gesprek.

Meld je hier aan