|||

Bomen en vaste planten

De LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten zet zich in voor de leden door het ondersteunen en ontwikkelen van ondernemerschap en vakmanschap. De vakgroep doet dit in samenwerking met de zes cultuurgroepen, onderzoek- en adviesorganisaties en het onderwijs.

De LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten zet zich daarnaast in voor het creëren van ruimte om te ondernemen.  Hierbinnen spelen vele thema’s waarop belangenbehartiging plaats vindt, op zowel regionaal, nationaal en Europees niveau. Het gaat hierbij om de thema’s Water, Mineralen, Plantgezondheid (gewasbescherming en fytosanitair) en werkgeverschap.

Sluit je aan bij ons netwerk en word nu lid