Ruimtelijke ordening vaak knelpunt MFL-ondernemers – bij jou ook?

  • Multifunctionele landbouw

Heb jij een boerderijwinkel, camping of recreatietak? Dan zijn we benieuwd wat jou bezighoudt en wat de grootste knelpunten zijn. We horen graag jouw ervaringen in een enquête over het opzetten van multifunctionele landbouwactiviteiten.

fruitteler-102

Bestemmingsplannen, (bouw)vergunningen en inspecties: er komt veel af op ondernemers in de MFL-sector. Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. Om hier nog een beter beeld van te krijgen, hebben we een enquête opgesteld.

De enquête neemt ongeveer 5-10 minuten van je tijd in beslag.*

Alvast bedankt voor het invullen!

Naar de enquête

De enquête is een initiatief van Elina Wiersema, vierdejaarstudent Dier – en Veehouderij aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Zij doet een afstudeeronderzoek naar de ervaring van het opzetten van een multifunctionele landbouwactiviteit, specifiek in het domein van ruimtelijke ordening.

* Alle gegevens worden anoniem behandeld en zijn niet herleidbaar tot een persoon