Oproep einde aan ophokplicht

  • Pluimveehouderij

LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij heeft afgelopen vrijdag samen met NVP en Anevei een brief gestuurd naar minister Staghouwer van LNV.

pluimveehouder-154

Gezamenlijk hebben zij hun teleurstelling uitgesproken over het voorduren van de ophokplicht voor pluimvee. De Deskundigengroep Dierziekten gaf in het advies van 1 juni jl. aan dat in bepaalde regio’s het risico lager lijkt, op basis van het ontbreken van HPAI positieve bevindingen onder wilde dode vogels en het ontbreken van besmettingen bij pluimvee in aangrenzende gebieden in Duitsland en België. Toch gaat Staghouwer in principe pas over 3 tot 4 weken weer een nieuw veterinair advies vragen aan de Deskundigengroep Dierziekten.

Onbegrijpelijk, want het is van belang om de vrije uitloop sector perspectief te bieden en de ophokplicht geen dag langer te laten duren dan noodzakelijk.
In de brief wordt dan ook de oproep gedaan om op de kortst mogelijke termijn met de vakgroep Pluimveehouderij te overleggen over de mogelijkheden om de ophokplicht op korte termijn regionaal op te heffen. 

Bron:

LTO Nederland