Pluimveehouderij in gesprek met LNV over aanpak stikstofreductie

  • Pluimveehouderij
  • Bewust omgaan met biodiversiteit, energie en kringlopen
  • Stikstof

De pluimveehouderij neemt sinds 2019 deel aan allerlei overleggen over stikstof. In eerste instantie collectief op landelijk niveau en later met name in de provincies, in verband met de gebiedsgerichte aanpak. Sinds enkele maanden worden hierover vanuit LTO/NOP en de NVP op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met het Ministerie van LNV.

pluimveehouder-50

Deze gesprekken zijn erop gericht om vanuit de sector te komen tot een aanpak, naar analogie van het Sectorplan fijnstofreductie dat eerder dit jaar is gemaakt. Daarbij zal gekeken worden naar het wegnemen van drempels voor stikstofreductie in de pluimveehouderij. LTO/NOP en NVP voorzitters Kees de Jong en Bart-Jan Oplaat zijn positief over de contacten met LNV en hopen binnenkort voor dit initiatief steun te verkrijgen van het Ministerie van LNV.

Bron:

LTO Pluimveehouderij