Eerste uitkomsten prevalentie studie melkvee en schapen voor Blauwtong type 3 bekend

  • Schapenhouderij
  • Melkveehouderij
  • Regio Noord
  • Regio Oost
  • Regio West

Sinds de eerste meldingen van blauwtong serotype 3 (BTV-3) op 5 september 2023 jl was de impact op de schapensector en de rundersector groot. In de schapensector zagen we enorm veel sterfte en bij runderen werd vooral een daling in melkproductie, kreupelheid en een verhoogde sterfte bij volwassen vee waargenomen.

veehouder-van-diest-71

De impact in de totale sector was groot en is nog steeds zichtbaar.

Als LTO hebben we vanaf eind vorig jaar aangedrongen op verder onderzoek om meer inzicht te krijgen in de mate van verspreiding van het virus in Nederland, zowel op regionaal niveau als op bedrijfsniveau. Als sector hebben we hier via het Diergezondheidsfonds aan bijgedragen. Middels dit project is er nu een inschatting gemaakt van het percentage runderen dat na 2023 antistoffen heeft tegen blauwtong in de tankmelk en daarmee waarschijnlijk beschermd zal zijn tegen nieuwe BTV-3-infecties in 2024. Voor het onderzoek bij schapen is bloedonderzoek uitgevoerd op reeds ingestuurde monsters voor zwoegerziekte-onderzoek en/of de monitoring op Brucella melitensis. Ook zijn de eerste resultaten bekend.

Er zijn momenteel nog geen nieuwe gevallen met BTV-3 vastgesteld. De GD raad aan dieren met name in het zuiden en oosten van het land wel te vaccineren omdat zij in veel mindere mate geraakt zijn door de uitbraak en de prevalentie dus ook veel lager is. Door die lage prevalentie is het juist van belang dieren te vaccineren.