Varkenssector vermindert ammoniakuitstoot met ruim 83%

  • Varkenshouderij

De varkenshouderij heeft de ammoniakuitstoot met inmiddels ruim 83 procent gereduceerd. Dat berekenen onderzoekers van Wageningen Universiteit. Ook nam het aantal varkens in 2022 verder af.

bio-varkens

Lees hier de berekeningen van de Wageningen Universiteit.

De ammoniakemissie van varkensmest is tussen 1990 en 2000 gehalveerd en tussen 2000 en 2010 met een derde gedaald. Tussen 2010 en 2020 vond er een halvering van de ammoniakemissie plaats tot nog net geen 18 mln. kg NH3. Daarmee komt de totale daling van de ammoniakemissie van varkensmest tussen 1990 en 2020 uit op ruim 83%. Geen enkele sector heeft zo’n grote daling van de ammoniakemissie weten te realiseren.

Uit de Landbouwtelling blijkt dat het aantal varkens in de afgelopen jaren is gedaald. Dit jaar zijn er 11,3 miljoen varkens geteld, het laagste aantal in bijna twintig jaar. Volgens het CBS zijn op dit moment 3.273 varkensbedrijven actief. De daling van het aantal dieren is onder meer het gevolg van de stoppersregelingen Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV).