|||

Paarden

Ruimte creëren voor de duurzame ontwikkeling. Dat is waar de vakgroep Paardenhouderij voor staat. 

Wat we doen is het behartigen van de belangen voor onze leden paardenhouders. We richten ons daarbij op zaken als ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en diergezondheid, mest en mineralen, kennis en innovatie en sociale zaken. 

We doen dit door als vakgroep nauw samen te werken, van lokaal tot internationaal. Want alleen zo kunnen onze leden hun sterke economische en maatschappelijke positie behouden en uitbouwen.

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.