|||

Vleesvee

In de vleesveesector zijn het afmesten van rundvee en de zoogkoeienhouderij de twee grote productierichtingen. De LTO vakgroep Vleesveehouderij werkt aan een duurzame vleesveesector. De belangrijkste factor voor duurzaamheid is de markt. Zonder een gezonde economische basis onder de bedrijven is extra investeren in zaken als mest en milieu, dierenwelzijn en diergezondheid niet mogelijk. Voor een integraal duurzame (volhoudbare) vleesveehouderij bekijken we deze aspecten in hun onderlinge samenhang.

Samen staan we sterk

Sluit je daarom nu aan bij de LTO Noord vereniging